Hvad er CO2 kvoter?

Hvad er CO2 kvoter?

co2En CO2 kvote er en afgrænset mængde af kuldioxid (CO2), som en virksomhed har ret til at udlede.

Der fastsættes markedspriser på disse kvoter, så det er muligt at handle med dem for at sikre, at reduktionerne sker der, hvor det økonomisk er mest hensigtsmæssigt.

En CO2 kvote er fastsat til et ton udledt kuldioxid, og der er tre typer CO2 kvoter: Den Europæiske Unions (EU) kvoter, De Forenede Nationers (FN) kvoter og Verified Emission Reduction (VER) kvoter.

green-worldCO2-kvoterne i EU kaldes også for EUA (EU Allowances). Inden for EU får omkring 11.000 virksomheder (knap 400 er danske) tildelt en ret til at udlede kuldioxid. De skal dokumentere, at de ikke udleder mere, end de har ret til.

FN-kvoterne kommer fra godkendte projekter under den såkaldte Kyoto protokol fra 1992. Kyoto protokollen fastlægger juridisk bindende forpligtelser til reduktion af de drivhusgasserne kuldioxid, metan, dinitrogenoxid (lattergas), svovl hexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner.

VER-kvoterne står uden for EU’s og FN’s kvotehandelssystem og er normalt certificeret gennem en frivillig certificeringsproces. VER oprettes normalt af projekter, der er blevet verificeret uden for Kyoto protokollen.

Handel med kvoter

money-in-the-handFor at efterleve forpligtelserne i den såkaldte Kyotoaftale (international aftale fra 1997, hvor de lande, der tiltræder traktaten, forpligter sig dermed til at begrænse de seks drivhusgasser, der er nævnt i Kyoto protokollen) vedtog medlemslandene i EU i 2005 at etablere et fælles system til handel med CO2 kvoter. Denne handel sker inden for rammerne af det europæiske system for handel med emissionsrettigheder, som hedder The European Union Emissions Trading Scheme.

Da systemet blev etableret i 2005, var den politiske forventning en pris på 30 euro per ton kuldioxid, men i 2013 var prisen helt nede på knap fire euro. På grund af krise og den deraf følgende dalende produktion er efterspørgslen på CO2 kvoter lav og for nedad gående.

Svindel med moms

1-1241287957BVywVerdensbanken anslår, at CO2 handlen er på knap 1.000 milliarder kroner. Ud over problemet med interesse for kvoteordningerne, så er systemet også blevet ramt af kriminelle tiltag, så kuldioxid nu også er blevet en sag for blandt andre Europol og Interpol. Kvotehandlen har blandt andet været ramt af omfattende momssvindel. Det menes, at den tyske stat har tabt mellem 6 og 8 milliarder kroner, og Europol har skønnet at der er stjålet for 38 milliarder kroner. I Danmark undersøger Rigsrevisionen sagen.

Interpol har lavet en rapport, der fortæller, at nationale myndigheder, enkeltpersoner eller virksomheder har forfalsket oplysninger eller modtaget bestikkelse i forbindelse med handel af kuldioxid. Der er også kriminelle kredse, som har brugt systemet til at hvidvaske penge. Så det er altså ikke kun lav efterspørgsel, der truer kvotehandlen.

Private køber kvoter

Ideen med CO2 kvoter er at beskatte og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Men når en virksomhed videresælge deres overskydende kvoter, så vil andre virksomheder opkøbe og bruge de overskydende kvoter, så kuldioxiden udledes alligevel.

For at nedsætte udslippet af kuldioxid har Danmarks Naturfredningsforening opkøbt kvoter. Dermed kan foreningen sælge dem videre til privatpersoner for at få kvoten slettet fra kvoteregistret.

Miljøbevidste privatpersoner, som føler, at de bør gøre mere end at mindske deres eget kuldioxidforbrug i hjemmet, kan på denne måde påvirke antallet af kvoter på markedet.

Hvem var Gestapo?

Hvem var Gestapo?

Gestapo var et hemmeligt politi før og under 2. verdenskrig. Gestapo havde uindskrænket magt og uafhængig af justits- og forvaltningsmyndighederne. De kunne gøre næsten, hvad de ville. De var ansvarlig for tortur og drab på såvel modstandsbevægelsesmedlemmer, men også tilfældigt udvalgte borgere. Gestapo brugte moderne efterforskningsmetoder med voldsom brutalitet og stod for forfølgelsen af politiske modstandere og jøder, det var indtil 1942 de eneste, der var ansvarlige for driften af KZ-lejrene.

I mange af de lande Tysland besatte under 2. verdenskrig, blev der oprettet gestapo afdelinger, dette skete også i Danmark. Gestapos danske hovedkvarter var i Shellhuset i København, der blev dog også oprettet enheder andre steder rundt om i Danmark, fx universitetsparken i Aarhus.

Den mest kendte af de ledende gestapo officerer i Danamark, var SS-sturmbannführer Karl  Heinz Hoffmann. Efter krigen blev mange gestapo-folk idømt lange fængselsstraffe i Danmark, men de blev efter kort tid benådet og derefter udvist af Danmark.

Efter krigen blev mange ledende gestapo officerer brugt i Østtyskland til oprettelsen af Stasi. I det nye Vesttyskland blev de brugt i forbindelse ved oprettelse af sikkerhedstjenester.

Hvem var med i 2. verdenskrig?

Hvem var med i 2. verdenskrig?Flag

2. verdenskrig var en meget voldsom og verdensomspændende  krig, hvor rigtig mange millioner mennesker mistede livet. I fjernøsten begyndte den med Japans angreb på Kina og i Europa med Tysklands angreb på Polen. 2. verdenskrig blev en globalt sammenhængen krig, da Japan angreb USA, ved Pearl Harbor og Tysklands angreb på Sovjetunionen. Alle verdens stormagter og en del andre stater var med i 2 verdenskrig. Der var de allierede: Storbritannien, USA og Sovjetunionen. Så var der Aksemagterne: Nazi-Tyskland, Italien og Kejserriget Japan.

Hvorfor startede 2. verdenskrig i Europa?

Tyskland var efter 1. verdenskrig i stor fattigdom, fordi de var blevet udnævnt til syndebukke, og skulle derfor betale store krigsskadeerstatninger. Så derfor kom Tyskland i stor fattigdom, og et brød kunne nemt komme op og koste milliarder af mark. Hitler forstod, at landet havde brug for en stor leder, der kunne få landet på rette vej iegn. Så havde landet også brug for nogle at lægge skylden på, det måtte jo være nogles skyld at landet havde så store problemer. Her lagde Hitler skylden på jøderne. Hitlers parti blev større og større, og det samme gjorde Hitlers visioner. Han erobrede mere og mere, mens han samtidig sorterede  alle de “urene racer” fra, hvilket specielt gik ud over jøderne.

Hvordan sluttede 2. verdenskrig i Europa?

I januar 1945 satte Den røde Hær ind med en nye stor offensiv på østfronten. Samtidig indledte briterne og amerikanerne angrebet mod det vestlige Tyskland. I april begyndte det sovjetiske angreb på Tysklands hovedstad Berlin. D. 30 april begik Adolf Hitler selvmord, i den bunker han holdt til i i Berlin. Nu hvor Hitler var død, var krigen slut og endnu en gang var Tyskland tabere. D. 5 maj kapitulerede de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. D. 7 maj underskrev Tyskland den endelig kapitulation, som trådte i kraft d. 8 maj 23:01. Krigen i Europa var endelig helt slut.

 

 

Hvem var Churchill?

Hvem var Churchill?Churchill

Winston Leonard Spencer Churchill var en britisk statsmand og politikker. Han var premierminister i England fra 1940-45, altså under 2. verdenskrig, og så igen fra 1951-55.  Churchill er nok mest kendt for sit lederskab af samlingsregeringen under 2. verdenskrig.  I dag bliver han betragtet som en af de største ledere i krigstid.

Churchills barndom og opvækst

Winston Churchill blev født d. 30 November 1874 på Beinheim Palace, der ligger tæt på Oxford. Hans far Lord Randolph Churchill havde været konservativ finansminister.  Hans mor, Jennie Churchill var fra en meget velhavende amerikansk familie. Churchill blev født ind i en meget aristokratisk og politisk engageret familie .

Han tog sin uddannelse på Harrow, hvilket er en drengeskole i det nord vestlige London, og derefter tog han på militærakademiet Sadhurst.  I starten var Winston ikke særligt god i skolen, så han flyttede skole to gange, inden han endelig kom til drengeskolen Harrow. Der begyndte han at klare sig bedre og bedre og endte med gode karakterer.

Han havde ikke et godt forhold til sine forældre. Hans mor besøgte ham sjældent på Harrow, og moderen ville ikke besøge ham på skolen. Churchills forhold til sin far var meget overfladisk, de hverken snakkede eller skrev breve sammen.

Churchill under 2. verdenskrigKanon

Da 2. verdenskrig udbrød den 3. september, den dag hvor England og Frankrig erklærede krig mod Hitler og Tyskland, blev Winston Churchill udpeget til marineminister og fik sæde i krigkabinettet.

Den 10. maj overtog Churchill så posten som premierminister. I krigsårene var Winston klart midtpunkt i kampen mod Tyskland, Italien og Japan. Han var ikke bange for at springe ud i militær planlæggelse, og han besøgte ofte tropperne. Under Tyskernes bombardement af London gjorde han alt for at opmuntre Londons befolkning . Da England stod alene i kampen mod Tyskland, blev Churchill ved med at afvise enhver tanke om overgivelse. Og det viste sig også at være det rigtige at gøre, da Tyskland d.  7. maj valgte at overgive sig.

Efter krigen

Ved valget i 1945 blev Churchill slået, selvom han var yderst populær blandt briterne under 2. verdenskrig. Der er mange meninger om, hvorfor det var sådan, men den hovedsaglige var nok, at briterne ikke synes, at manden der havde været den rigtige til at lede Storbritannien i krig, ikke var anset som at være den rigtige at lede landet i fredstid.

Efter krigen var han i 6 år leder for oppositionen. I disse år havde han stadig meget stor indflydelse på verdenspolitikken. Den 5 marts 1946 holdt han på Westminister college i Fulton, Missouri sin berømte fultontale om Sovjetunionen og skabelsen af østblokken.

 

Flere af disse oplysninger er fundet på de sider der står nedenunder, her kan du også finde flere informationer.

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Storbritannien_1940-1945/Winston_Leonard_Spencer_Churchill

http://da.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill

Hvem var Hitler?

Hitler?Hvem var Hitler?

Adolf Hitler ses som at være den ondeste mand, der nogensinde har levet. Han var skyld i, at mere end 50-60 millioner mennesker mistede livet under 2. verdenskrig.

Hitlers liv

Hitler blev født d. 20/4-1889 i Østrig, hvor han også tilbragte det meste af hans barndom. Senere flyttede han dog til Tyskland, da han ville forfølge sin drøm om at blive kunstner. Men han blev flere gange afvist på kunstnerskolen.

Senere meldte Hiltler sig til militærtjeneste, da 1. verdenskrig brød ud. Ikke lang tid efter han havde meldt sig til militæret, reddede han en overordets liv og fik tildelt et jernkors.

På den måde fik Hitler øjnene op for krigen, og han ville derefter tage magten i Tyskland, og sådan startede 2.verdenskrig. I 1919 blev Hitler medlem af NSDAP ( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) Hitler var en god taler og blev hurtigt formand for partiet. Derefter gik det stærkt. NSDAP fik mange tilhængere. I 1938 krævede Hitler selvstyre til tyskerne over Tjekkoslovakiet og Østrig.

Jøderne under 2.verdenskrig

Hele sit liv igennem havde Adolf Hitler haft et stort had til alle jøder. Og det var også dem, der skulle betale prisen, da Hitler k0m til magten.

Mange jøder flygtede ud af tyskland og østrig, men ikke alle var så heldige at kunne gå under jorden. Størstedelen af jøderne i tyskland og østrig blev sat i koncentrationslejre.

Jøderne i KZ-lejrende levede under meget dårlige forhold. De fik intet at spise, intet rent tøj og de kunne ikke komme i bad. Uanset hvad skulle jøderne dø. Enten blev de gasset, eller så døde de af sult. De jøder, der ikke var døde af sult, blev sat til at smide ligende i kæmpemæssige massegrave.

Hitlers død

Hitler døde angiveligt 30. april 1945 i sin førerbunker efter at være blevet gift den 29. april 1945 med Eva Braun, og dagen efter skulle de begge have begået selvmord klokken cirka 15:30