Hvem opfandt hjulet?


wagon-wheel
De ældste spor af hjul, som arkæologerne har fundet frem til, er dateret til omkring 4.000 år før vor tidsregning, men de har stadig ikke fundet frem til, hvor i verden et menneske for første gang fik ideen til at fremstille hjul.

Når vi tager i betragtning, at der har været mennesker som vi kender dem i dag, på jorden i 100.000 år, så er hjulet en opfindelse, som er relativt ny. Men hvis der ikke er veje eller jævnt terræn, så er det nemmere for mennesker selv eller for deres husdyr at bære byrderne eller trække dem afsted på en slæde hen over overfladen.

Et andet aspekt er, at når vi tænker på. hvad mennesket ellers har formået at opfinde i en fjern fortid, så er et akselophæng en relativt kompliceret mekanisme at fremstille. Desuden er det ikke længe siden, at mennesker begyndte at tæmme kvæg (omkring 6.000 år før vor tidsregning) og heste (4.000 år før vor tidsregning), hvilket er en forudsætning for at trække vogne med tunge læs.

Det slovenske hjul

wagon-wheel-1363471169ZIIMange af arkæologernes første beviser på hjulets eksistens er ved fund af legetøj med hjul eller tegninger på lervarer af køretøjer. Mere håndgribeligt er fund af egentlige hjul og/eller deres aksler, som da der i 2002 blev fundet et hjul af træ nær den slovenske hovedstad Ljubljana.

En datering ved hjælp af kulstofmetoden viste, at Ljubljana-hjulet er fra cirka 3.000 år før vores tidsregning. Det var fremstillet i ask og eg, og det havde en diameter på 70 centimeter. Akslen var sat fast på hjulet, så begge har roteret under fremdrift.

På omtrent samme tid begyndte mennesker i det nordlige Indien at fremstille hjul med eger for første gang (Indien har et hjul som del af sit nationalflag), hvilket først kom til Kina og Europa tusind år senere. Dermed blev hjulene lettere og stærkere.

De første hjul blev ikke blot sat på køretøjer til transport, men mange hære havde også hestetrukne stridsvogne.

Kelterne i Europa var de første, som kort før vores tidsregning kom en metalring omkring hjulet for at gøre dem endnu mere slidstærkt.

Det moderne hjul

autoreifenDe hårde træhjul har været en hård belastning, men det var først i nyere tid, at der kom gummi på for at absorbere stødene og nedsætte larmen.

I 1839 genopfandt Charles Goodyear det vulkaniserede gummi i 1839 (Olmekerne i Mexiko havde allerede opfundet det 1.600 år før vores tidsregning, men derefter gik det i glemmebogen). Det betød, at man kunne fremstille slidstærkt gummi forholdsvis billigt.

Den første, som fremstillede et hjul med luftfyldt gummi, var den skotske opfinder John Boyd Dunlop, som i 1887 kom gummihjul på sønnens trehjulede cykel, så knægten ikke fik ondt i hovedet af at cykle. Ikke nok med, at der nu var gummi på hjulet, men da det var med en oppustelig slange, så det hjalp yderligere til at absorbere stødene.

Det var dog landsmanden Robert William Thomson, som først opfandt og fik patent på det pneumatiske (oppustelige) dæk i 1846.

Gummi har dog begrænset levetid, og derfor har næsten alle tog den dag idag stadig massive metalhjul, selv om gummi kan begrænse støjen fra togene. Men det ville fordyre vedligeholdelsen betydeligt.

Mange, kæmpe, industrielle traktorer kører idag også med gummihjul for at gøre arbejdet mere behageligt for føreren.

Hvem opfandt cola?

John Stith Pemberton hedder apotekeren, som opfandt colaen. Produktet kom til verden som et forsøg på at standse et misbrug af morfin, som colaens opfinder var kommet ind i under Den amerikanske Borgerkrig (1861-1865).

John Stith PembertonDen nitten-årige Pemberton begyndte som apoteker i Georgia i 1850, men da hans onkel var general i sydstatshæren blev han indrulleret under borgerkrigen, hvor han blev oberstløjtnant. Han blev såret af et sabelhug i brystet, og den efterfølgende brug af morfin til at lindre smerterne førte til misbrug.

Som apoteker i Atlanta søgte han en opium-fri erstatning til morfinen. Han eksperimenterede med coca i alkohol blandet med cola-nød og en lokal urt kaldet damianblad, og denne medicinske væske lancerede han som ‘Pemberton’s French Wine Coca’, der skulle hjælpe morfinafhængige og depressive ex-soldater samt hysteriske kvinder.

Lov skyld i cola

I 1886 bød afholdenhedslovgivning Pemberton at ændre sin formel for sin medicindrik, der indeholdt alkohol. Sammen med den lokale kemiker Willis Venable gik han igang med at eksperimentere, og undervejs kom de til at blande en art sukkerlage med kulsyreholdigt vand.

sodavandDenne fejlproduktion beholdt Pemberton formlen på og besluttede at sælge produktet som sodavand i stedet for som medicin. Hans bogholder fik den ide at kalde produktet ‘Coca Cola’ og fandt også på, hvilken skrift der skulle bruges på flasker og annoncer.

Kort efter Coca Cola kom på markedet var Pemberton syg og stadig morfinafhængig samt næsten fallit. Han begyndte at sælge rettighederne til hans formel til sine forretningspartnere i Atlanta. Han forsøgte at beholde en andel af ejerskabet for sønnens skyld, men junior ville hellere have penge, så i 1888 solgte Pemberton den resterende del af patentet til forretningsmanden Asa Candler.

Cola til fordøjelsen

coca-cola-vintage-posterPå apotekerne i USA i slutningen af 1800-tallet var det almindeligt at træffe en sodavands-automat, og mange prøvede at finde frem til deres egen formel på en cola.

En af de apotekere, som fiflede med sine egne ideer om en cola, var Caleb Davis Bradham i North Carolina. I 1893 opfandt han sin egen opskrift, der var en blanding af ekstrakt af cola nød, vanille og “sjældne olier”, og han solgte sodavanden som ‘Brad’s Drink’.

I august 1898 omdøbte Bradham sit produkt til ‘Pepsi Cola’. Han opkaldte sin sodavand efter en kombination af begreberne pepsin og colanød, da han mente, at hans sodavand hjælper på fordøjelsen, ligesom enzymet pepsin gør, selv om enzymet ikke blev brugt som ingrediens i Pepsi.

Fra 1903 helligede Bradham sig produktionen af sin sodavand, men på grund af fejlinvesteringer gik han konkurs tyve år senere og måtte sælge Pepsi til et holdingselskab, der solgte det videre til børsmægleren Roy C. Megargel.

Mange mærker

Coladrikke findes i dag over hele verden, og selv om markedet stadig domineres af Coca Cola og Pepsi Cola, så er der en stor underskov af lokale colamærker.

Og så i Danmark er der lokale colafabrikanter, hvor det ældste og mest kendte mærker er Jolly Cola fra 1959. I 1980erne kom Jolly helt op på 40 procent af markedsandelen i Danmark, hvilket er verdensrekord, da ingen andre lokale mærker i eget land har været så tæt på Coca Colas markedsandel.

Selv i den moderne varedeklarations tid forbliver de fleste colaopskrifter en hemmelighed, men der er nu også dukke nogle ‘open source’ colaer op, hvis ingredienser er frit tilgængelige, hvis man selv vil blande sig en coladrik derhjemme.

Hvem opfandt atomkraft?

Det er flere forskellige, europæiske forskere plus en pæn stor sum amerikanske dollar, som er skyld i, at atomkraft (også kaldet kernekraft) idag er en af de energikilder, der er til rådighed for at dække menneskers energiforbrug.

Antoine Henri BecquerelDet var den franske fysiker Antoine Henri Becquerel, som opdagede fænomenet radioaktivitet, der derefter blev viderebearbejdet af ægteparret Marie Skłodowska-Curie og Pierre Curie, og de tre fik i 1903 Nobel-prisen til deling for deres arbejde.

Det var den ungarske Leó Szilárd og italienske Enrico Fermi, som fandt sammen på det amerikanske universitet Columbia University i Manhattan, New York, og der udviklede de og fik patent på atomreaktoren. De ansøgte om patentet i 1944, men fik det først ti år efter på grund af hemmeligholdelse i forbindelse med Anden Verdenskrig.

Fusion eller fission

atomkraft symbolAtomkraft er udnyttelse af atomkerners reaktion til energiforsyning ved hjælp af en kernereaktor. Atomkraft udgør et alternativ til energiforsyning baseret på olie og kul. Omkring en sjettedel af verdens elektrisk energiforbrug stammer fra kernekraft.

Der er to måder, hvorpå der kan udvindes energi af en kernereaktion. Den ene er en såkaldt fusion, hvor der udvindes energi ved forening af to lette kerner til en tungere, og den anden er fission, hvor en tung kerne spaltes op.

I begge tilfælde bliver en del af kernebrændslets masse til energi i form af varme, som igen kan omdannes til elektricitet, som kan komme ud til forbrugerne vil elnettet.

Begyndte i Frankrig

SkeletAntoine Henri Becquerel i Frankrig interesserede sig meget for fosforisering. I 1896 blev han grebet af begejstring over opdagelsen af røntgenstråler og mente, at selvlysende materialer, såsom uran salte, kan udsende gennemtrængende røntgen-lignende stråling, når det belyses med kraftigt sollys. Det han fik ud af sit eksperiment var noget uventet, idet han opdagede radioaktivitet.

Han fortsatte derefter med at studere radioaktivitet ved andre materialer, og samtidigt går hans elev Marie Skłodowska-Curie og hans mand Pierre Curie ind i arbejdet, hvilket gav de tre Nobel-prisen.

I det internationale enhedssystem Système International d’Unités (SI-systemet) måles radioaktivitet i becquerel (Bq) til ære for Antoine Henri Becquerel.

Marie Skłodowska-Curies videre arbejde førte til, at hun opdagede grundstofferne polonium og radium og videreanalysere sidstnævnte. For sine opdagelser fik hun som den første i verden sin Nobel-pris nummer to i 1911.

Men det var ikke ustraffet at arbejde med kernekraft, og Marie Skłodowska-Curie døde af leukæmi i 1934.

Krig fremmede atomkraft

Leó Szilárd var jøde og måtte som så mange andre flygte for nazismen i Tyskland, hvor han ellers var uddannet. I 1930erne var både tyskerne og englænderne meget forhippede på at udforske kernekraft, og da Leó Szilárd kom i landflygtighed i England, lykkedes han i 1933 at frembringe den første nukleare kædereaktion.

manhatten projektetI 1938 flyttede han til USA, hvor han arbejdede meget sammen Enrico Fermi omkring udnyttelse af kernekraft. De kom begge med i det såkaldte Manhattan-projekt, som den amerikanske hær stod bag, hvor der dels skulle findes ud af en måde at producere ‘spaltbart materiale’ på og dels skulle fremstilles atombomber af materiale.

Der blev opført forskellige atomreaktorer rundt om i USA under Anden Verdenskrig til projektet, hvor Enrico Fermi var en af de praktiske hovedkræfter. Han overværede også den første prøvesprængning af en atombombe.

Der gik endnu en del år, før atomkraft blev udnyttet til civil brug. Her var det briterne, som kom først. I Sellafield i det nordvestlige England blev der i starten af 1950erne opført et atomkraftværk, og den første reaktor kom i brug i 1956.

Efterhånden, som faren ved radioaktivitet blev kendt, er mange mennesker blevet modstandere af brug af kernekraft, og derfor blev der aldrig opført en kommerciel atomreaktor i Danmark.

Hvem fandt på Janteloven?

morsBeboerne på Mors bliver af mange regnet som temmelig specielle mennesker, og det er ikke altid til den positive side.

Hos mange skyldes den opfattelse bogen ‘En flygtning krydser sit spor’, som forfatteren Aksel Sandemose udgav i 1933.

I bogen beskrives en by kaldet ‘Jante’, hvis virkelige forbillede er Nykøbing Mors.

Vi mennesker går og studere hinanden, og vi danner os en mening om, hvordan andre mennesker lever, og hvad de gør. Det er psykologiske studier og moralske afvejninger, som også er basen for Aksel Sandemoses forfatterskab.

Nogle mennesker kan ikke acceptere, at andre mennesker er anderledes end dem selv, og det fører til, at de intolerante mennesker (ofte i gruppe) rotter sig sammen og driller den eller de, som de ikke deler holdning og stil med.

Nogle mennesker påvirkes af at blive drillet, og det er tydeligt, at Aksel Sandemose også bar præg af trauma fra barndommens drillerier, da ikke alle forstod hans lyst til at skrive og studere sommerfugle.

Jantelovens 10 bud udspecificeret:

ked af detI ‘En flygtning krydser sit spor’ beskriver forfatteren Jantelovens ti bud, der er opbygget efter bibelsk forbillede.

De ti bud er:

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du dur til noget.
 8. Du skal ikke le af os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

I bogen tilføjer forfatteren også et slags 11. bud til Janteloven formuleret som et spørgsmål:

11. Du tror måske ikke, at jeg ved noget om dig?

En følsom dreng

Axel Nielsen blev født i Nykøbing Mors i 1899, og han blev stærkt påvirket i sin opvækst af det, som han oplevede som intolerance.

I 1916 stak han til søs i et forsøg på at få plads til at få styr på sine tanker om verden og sine medmennesker.

norgeI 1921 skiftede han navn til Aksel Sandemose, og i 1923 udkom hans første roman. Hans mor var norsk, og i 1930 flyttede han selv til Norge, hvor han skrev sine efterfølgende bøger på nynorsk.

Under Anden Verdenskrig flyttede han i eksil i Stockholm, og efter krigen bosatte han sig i norske Risør. Ti år senere mistede sin ene søn og sin kone, hvorefter han flyttede til Danmark, hvor han døde i 1965.

Den modsatte version – Anti Janteloven

De fleste vil ikke vedgå, hvis de lider af intolerance, og mange føler ubehag ved Aksel Sandemoses gransken af menneskers opførelse.

Derfor har der igennem tiden også været mange forsøg på at modgå Sandemose og give danskerne et mere positivt image.

Det har blandt andet resulteret i, at flere har skrevet en anti-Jantelov med positivt fortegn. En af versionerne er:

 1. glad drengDu skal vide, at du er noget.
 2. Du skal vide, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal vide, at du er klogere end os.
 4. Du skal vide, at du er bedre end os.
 5. Du skal vide, at du ved mere end os.
 6. Du skal vide, at du er mere end os.
 7. Du skal vide, at du dur til noget.
 8. Du skal le ad os.
 9. Du skal vide, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal vide, at du kan lære os noget.

Hvem opfandt burgeren?


hvem opfandt burgeren
Ingen og alle opfandt burgeren. Problemet er, er der blandt historikere og andre burger-kyndige nærmest er gået religionskrig i, hvordan en ‘rigtig’ burger skal være lavet og hvornår det skete første gang. Desuden har mange med kommerciel interesse udråbt sig selv til at være den person, som først fandt på den originale burger.

Det, der er rimelig enighed om, er navnets oprindelse. Burger er en kortere version af ordet hamburger, hvor forkortelsen ikke blot skyldes dovenskab ved at udtale ordet helt ud, men også forhindrer forvirring i de engelsk talende lande, hvor ‘ham’ betyder skinke, hvilket normalt ikke forbindes med burger, der typisk er fremstillet med hakket oksekød.

Ordet hamburger henviser til den tyske by Hamborg (på tysk Hamburg), hvorfra mange mennesker før i tiden gik ombord på et skib, når de ville emigrere til USA. I slutningen af ​​det 1800-tallet var ‘Hamburg bøf’ populær i New York. Det var hakket oksekød formet i hånden, let saltet, ofte røget og som regel serveres rå med løg og brødkrummer, altså meget lig den danske tatarbøf. Kødet var altså ikke som idag stegt og lagt mellem brød.

Rom og cola

oksekoed burgerEt af stridsspørgsmålene om, hvornår en burger er en burger, er, hvorvidt kødet skal være lagt ind mellem to stykker brød eller ikke. Men tager vi burger i en bred definition, så var burger allerede et tilbud i det gamle Rom, hvor mange ikke havde eget køkken og derfor måtte spise ude. Kødet dengang var hakket og blandet op med pinjekerner. Da arkæologerne gravede den antikke by Pompeje ud, fandt de også spor efter burgere.

I 1200-tallet introducerede mongolerne hakkebøf af hestekød, og siden dukkede hakkebøffer op i flere former og tilberedelsesmetoder (frikadeller, karbonade m.fl.) op gennem tiden i Europa og Centralasien.

Hvorfor er amerikanere fede fastfoodBrødet blev først generelt en del af måltidet, da briterne gjorde sandwich populært i 1700-tallet, fordi den kunne spises nemt uden at få fingrene svinet til. Klap-sammen princippet kom til USA i 1840, da Eliza Leslie udgav en populær kogebog, der indeholdt sandwich, og lagde den første grundsten til den amerikanske burger og cola kultur, som blev populær efter Anden Verdenskrig.

Fast food fødes

Flere er nævnt som ophavsmand til den moderne, amerikanske burger, der blev mere og mere en del af “the American way of life” op gennem 1900-tallet. I 1895 solgte Charlie Nagreen kødboller mellem to stykker brød på et dyrskue, og det samme gjorde Frank og Charles Menches andetsteds.

En dansker er også nævnt blandt ophavsmændene, nemlig Louis Lassen, som på sin restaurant i Connecticut i USA en dag i år 1900 løb tør for skært kød og derfor kom i tanke om at lave en hakkebøf og servere den mellem to stykker ristet brød.

Den moderne burgerkultur blev skudt igang af kæden White Castle, der startede den første burgerrestaurant i Kansas i 1921. En lignende burgerkæde blev startet af brødrene Richard and Maurice McDonald i 1940, som introducerede fastfood princippet, der senere er kopieret kloden rundt.

Big burger biggest

chicken-burgerI Amerika er alt stort. I Michigan har restaurant solgt en 84 kilo burger kaldt “Absolut Latterligt Burger” for 499 dollar.

I 2012 frembragte de i Minnesota en bacon cheeseburger på 914 kg.

I Las Vegas, Nevada, på Heart Attack Grill sælger de en Quadruple Bypass Burger, der vejer et kilo. Personer, som vejer over 160 kilo, kan spise gratis på restauranten.

Også i Las Vegas kan brugerne af et af byens eksklusive spillekasinoer gå ind på stedets restaurant og købe sig en burger med bøf af Kobe kød og Maine hummer, der er garneret med karameliserede løg, brie ost og tørret prosciutto skinke. Denne burger koster 777 dollars.

Hvem opfandt dieselmotoren?

Dieselmotoren er opkaldt efter sin opfinder Rudolf Christian Karl Diesel, som udviklede motoren i slutningen af 1800-tallet.

Damp maskinerDen industrielle revolution, der havde været igang siden slutningen af 1700-tallet, var baseret på brug af dampmaskiner, der havde en ringe udnyttelse af den producerede energi, da op til 90 procent af den producerede energi spildes. Derfor var der fra industriens side ønske om mere effektive motorer.

Rudolf Diesel blev født i Frankrig, men efter en tur omkring England endte han i Tyskland, hvor hans forældre kom fra og hvor han bosatte sig og udviklede sig som ingeniør. Efter først at have arbejdet med køleskabe kastede han sig over at udvikle motorer.

Første motor eksploderede

Den unge ingeniør blev inspireret af, at Karl Benz i 1886 fik patenteret verdens første bil med forbrændingsmotor. Diesel arbejdede videre på ideen om at bruge damp som energikilde, og han byggede en motor, der blev drevet af ammoniumdampe, men motoren eksploderede, hvilket nær havde kostet ham livet.

eksposionDiesels force var hans forståelse af termodynamik samt de ​​teoretiske og praktiske begrænsninger på brændstofeffektivitet. Han arbejde en årgang med en motor bygget på Carnots princip, der siger, at varme kun kan udføre arbejde (skabe energi) ved at synke fra en højere til en lavere temperatur, ligesom kun faldende vand kan drive en maskine. Men snart udviklede Diesel sine egne ideer.

Han arbejdede tæt sammen med firmaet MAN i Augsburg, og i 1893 var han færdig med sin første motor, som han patenterede. Diesel tilbragte to år mere at lave forbedringer, og i 1896 stod han klar med en motor, der havde en virkningsgrad på 75 procent, hvilket var langt over dampmaskinens kun ti procent.

Efter et par år mere var Diesel blevet millionær, da hans motor fandt brug på en inden for en lang række områder. Men han var ikke noget finansielt geni og samtidigt mentalt ustabil, og i 1913 blev han fundet druknet efter at være forsvundet fra en færge mellem Belgien og England.

Både og biler

gammel bilI de første ti år af 1900-tallet blev stadig brugt mere til udvikling af end til praktisk brug af dieselmotoren, men derefter blev brugen vidt udbredt.

Brændstoffet blev også udviklet. Rudolf Diesel startede selv med kulstøv som brændstof og eksperimenterede senere med olie, blandt andre vegetabilske olier, og da han præsenterede sin motor på verdensudstillingen i Paris i år 1900, kørte den på jordnøddeolie.  Men snart efter blev brændstoffet til dieselmotorer næsten udelukkende fremstille ved destillation af råolie.

I 1912 byggede B&W i København ‘Selandia’, der var verdens første oceangående skib med dieselmotor. Og med udbruddet af Første Verdenskrig (1914-1918) kom der dieselmotorer i de tyske ubåde. I 1922 frembragte Karl Benz den første dieseltraktor til landbruget, og året efter kunne han sammen med MAN præsentere den første lastbil med dieselmotor. I 1936 kom firmaet Mercedes Benz med den første personbil, der kørte på diesel.

Ud og se med DSB

diesel lokomotivFor almindelige danskere har den mest normale måde at får glæde af dieselmotoren været en tur med toget. Verdens første diesellokomotiv blev sat i arbejde på en toglinje i Schweitz i 1912.

I Danmark blev det første dieselelektriske lokomotiv til DSB bygget i 1927. I begyndelsen af 1930erne byggede Frichs i Århus lokomotiver, heriblandt to til DSB og en række mindre lokomotiver til de danske privatbaner.

I 1954 begyndte DSB at indføre deres legendariske MY-lokomotiver, som for mange tog-entusiaster er diesellokomotivet over alle andre. Siden 2007 har DSB kørt med det italienske diesellokomotiv IC4, som benytter en støjende 20-liters V8-dieselmotor fra IVECO med en ydelse på 2.240 kW.

 

 

Hvem opfandt internettet?


Hvem opfandt internettet
Internettet begyndte som så meget andet med en ide. Tilbage i 1962 gjorde den amerikanske psykolog og computer videnskabsmand Joseph Carl Robnett Licklider sig nogle tanker om et datanetværk, der kunne bidrage til en generel kommunikation mellem forskellige computere. Han beskrev sine tanker i en række artikler, hvor han kaldte ideen “Galaktisk netværk”.

Licklider var en kort tid ansat hos forsvaret i USA i afdelingen ARPA (Advanced Research Projects Agency), hvor han nåede plante sine ideer i hovedet på kolleger, inden han forlod organisationen. Der blev arbejdet videre med ideen, der i 1969 endte med et kommunikations netværk mellem computere i Californien og Massachusett, der blev kaldt ARPAnet og var en forgænger til internettet, som dog stadig var et lukket netværk.

Der blev fra starten af 1970’erne arbejdet videre med ideen på såvel militær som civil basis, hvor forskellige netværk blev oprettet mellem amerikanske universiteter. Forskerne fandt frem til TCP (Transmission Control Protocol) og IP (internet Protocol), der er basis for det nuværende internet og fik sin endelige form i 1978.

TCP/IP er grundlaget

netværks diagramDet er TCP, der sørger for, at programmer på de forskellige computere på internettet kan oprette forbindelser mellem hinanden og sender data på en stabil og ordnet måde. TCP har indbygget de portnumre, der holder styr på datastrømmene.

Det er IP, der tildeler en adresse til alle enheder, som er tilsluttet internettet, det være sig computere,  servere, routere, netværksprintere, internet-telefax eller IP-telefoner. De unikke IP-adresser sikrer, at kommunikationen mellem de forskellige enheder ikke bliver blandet sammen.

TCP/IP giver end-to-end (snakke-sammen-på-samme-linje) forbindelse, der angiver, hvordan data skal formateres, stiles, transmitteres, dirigeres og modtages på destinationen, og protokollerne har været i standardiseret brug siden 1982, hvilket så kan benævnes internettets fødselsår.

Udviklingen tager fart

Fra da af begyndte udviklingen at gå stærkt, og mange af de elementer, som er en del af internettet, blev udviklet i de forskellige lokale netværk i 1980erne.

verdens emailI 1982 kom SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) som gjorde det muligt at sende email på et netværk.

Året efter kom DNS (Domain Name System), så de kryptiske IP-numre (det kunne for eksempel være 208.80.152.2) blev til mere menneskelig betegnelser som eksempelvis helper.dk.

I 1989 skabte englænderen Tim Berners-Lee WWW (World Wide Web), som gør det muligt via en browser at hente websider ind fra servere rundt om på nettet og vise dem i grafisk form på egen computerskærm. WWW begyndte at komme i brug i 1991.

Efterhånden blev de originale netværk, der arbejdede med udvikling af internettet, nedlagt eller sammenlagt, og da det store NSFNET (National Science Foundation Network) i USA blev udfaset i 1995, blev internettet frigjort til kommerciel brug.

Decentralt netværk

Netværks fibreSelv om USA har været primus motor i udviklingen af internettet, så er det nu et verdensomspændende fænomen, da grundideen næsten fra starten af var at udvikle et decentralt computernetværk, som ingen har kontrol over og kan bredes ud til brug for alle.

Selv om Danmark ikke har haft den store rolle i udviklingen, så tog danskerne hurtigt internettet til sig.

Allerede i 1996 var næsten hver ottende dansker bruger af internettet, hvilket dengang i høj grad foregik i firma regi. Siden kom computerne i stadig højere grad ind i de danske hjem, og nu har over ni ud af ti danskere adgang til internettet fra deres hjem.

Hvem var Gestapo?

Hvem var Gestapo?

Gestapo var et hemmeligt politi før og under 2. verdenskrig. Gestapo havde uindskrænket magt og uafhængig af justits- og forvaltningsmyndighederne. De kunne gøre næsten, hvad de ville. De var ansvarlig for tortur og drab på såvel modstandsbevægelsesmedlemmer, men også tilfældigt udvalgte borgere. Gestapo brugte moderne efterforskningsmetoder med voldsom brutalitet og stod for forfølgelsen af politiske modstandere og jøder, det var indtil 1942 de eneste, der var ansvarlige for driften af KZ-lejrene.

I mange af de lande Tysland besatte under 2. verdenskrig, blev der oprettet gestapo afdelinger, dette skete også i Danmark. Gestapos danske hovedkvarter var i Shellhuset i København, der blev dog også oprettet enheder andre steder rundt om i Danmark, fx universitetsparken i Aarhus.

Den mest kendte af de ledende gestapo officerer i Danamark, var SS-sturmbannführer Karl  Heinz Hoffmann. Efter krigen blev mange gestapo-folk idømt lange fængselsstraffe i Danmark, men de blev efter kort tid benådet og derefter udvist af Danmark.

Efter krigen blev mange ledende gestapo officerer brugt i Østtyskland til oprettelsen af Stasi. I det nye Vesttyskland blev de brugt i forbindelse ved oprettelse af sikkerhedstjenester.

Hvem var med i 2. verdenskrig?

Hvem var med i 2. verdenskrig?Flag

2. verdenskrig var en meget voldsom og verdensomspændende  krig, hvor rigtig mange millioner mennesker mistede livet. I fjernøsten begyndte den med Japans angreb på Kina og i Europa med Tysklands angreb på Polen. 2. verdenskrig blev en globalt sammenhængen krig, da Japan angreb USA, ved Pearl Harbor og Tysklands angreb på Sovjetunionen. Alle verdens stormagter og en del andre stater var med i 2 verdenskrig. Der var de allierede: Storbritannien, USA og Sovjetunionen. Så var der Aksemagterne: Nazi-Tyskland, Italien og Kejserriget Japan.

Hvorfor startede 2. verdenskrig i Europa?

Tyskland var efter 1. verdenskrig i stor fattigdom, fordi de var blevet udnævnt til syndebukke, og skulle derfor betale store krigsskadeerstatninger. Så derfor kom Tyskland i stor fattigdom, og et brød kunne nemt komme op og koste milliarder af mark. Hitler forstod, at landet havde brug for en stor leder, der kunne få landet på rette vej iegn. Så havde landet også brug for nogle at lægge skylden på, det måtte jo være nogles skyld at landet havde så store problemer. Her lagde Hitler skylden på jøderne. Hitlers parti blev større og større, og det samme gjorde Hitlers visioner. Han erobrede mere og mere, mens han samtidig sorterede  alle de “urene racer” fra, hvilket specielt gik ud over jøderne.

Hvordan sluttede 2. verdenskrig i Europa?

I januar 1945 satte Den røde Hær ind med en nye stor offensiv på østfronten. Samtidig indledte briterne og amerikanerne angrebet mod det vestlige Tyskland. I april begyndte det sovjetiske angreb på Tysklands hovedstad Berlin. D. 30 april begik Adolf Hitler selvmord, i den bunker han holdt til i i Berlin. Nu hvor Hitler var død, var krigen slut og endnu en gang var Tyskland tabere. D. 5 maj kapitulerede de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. D. 7 maj underskrev Tyskland den endelig kapitulation, som trådte i kraft d. 8 maj 23:01. Krigen i Europa var endelig helt slut.

 

 

Hvem var Churchill?

Hvem var Churchill?Churchill

Winston Leonard Spencer Churchill var en britisk statsmand og politikker. Han var premierminister i England fra 1940-45, altså under 2. verdenskrig, og så igen fra 1951-55.  Churchill er nok mest kendt for sit lederskab af samlingsregeringen under 2. verdenskrig.  I dag bliver han betragtet som en af de største ledere i krigstid.

Churchills barndom og opvækst

Winston Churchill blev født d. 30 November 1874 på Beinheim Palace, der ligger tæt på Oxford. Hans far Lord Randolph Churchill havde været konservativ finansminister.  Hans mor, Jennie Churchill var fra en meget velhavende amerikansk familie. Churchill blev født ind i en meget aristokratisk og politisk engageret familie .

Han tog sin uddannelse på Harrow, hvilket er en drengeskole i det nord vestlige London, og derefter tog han på militærakademiet Sadhurst.  I starten var Winston ikke særligt god i skolen, så han flyttede skole to gange, inden han endelig kom til drengeskolen Harrow. Der begyndte han at klare sig bedre og bedre og endte med gode karakterer.

Han havde ikke et godt forhold til sine forældre. Hans mor besøgte ham sjældent på Harrow, og moderen ville ikke besøge ham på skolen. Churchills forhold til sin far var meget overfladisk, de hverken snakkede eller skrev breve sammen.

Churchill under 2. verdenskrigKanon

Da 2. verdenskrig udbrød den 3. september, den dag hvor England og Frankrig erklærede krig mod Hitler og Tyskland, blev Winston Churchill udpeget til marineminister og fik sæde i krigkabinettet.

Den 10. maj overtog Churchill så posten som premierminister. I krigsårene var Winston klart midtpunkt i kampen mod Tyskland, Italien og Japan. Han var ikke bange for at springe ud i militær planlæggelse, og han besøgte ofte tropperne. Under Tyskernes bombardement af London gjorde han alt for at opmuntre Londons befolkning . Da England stod alene i kampen mod Tyskland, blev Churchill ved med at afvise enhver tanke om overgivelse. Og det viste sig også at være det rigtige at gøre, da Tyskland d.  7. maj valgte at overgive sig.

Efter krigen

Ved valget i 1945 blev Churchill slået, selvom han var yderst populær blandt briterne under 2. verdenskrig. Der er mange meninger om, hvorfor det var sådan, men den hovedsaglige var nok, at briterne ikke synes, at manden der havde været den rigtige til at lede Storbritannien i krig, ikke var anset som at være den rigtige at lede landet i fredstid.

Efter krigen var han i 6 år leder for oppositionen. I disse år havde han stadig meget stor indflydelse på verdenspolitikken. Den 5 marts 1946 holdt han på Westminister college i Fulton, Missouri sin berømte fultontale om Sovjetunionen og skabelsen af østblokken.

 

Flere af disse oplysninger er fundet på de sider der står nedenunder, her kan du også finde flere informationer.

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Storbritannien_og_Irland/Storbritannien_1940-1945/Winston_Leonard_Spencer_Churchill

http://da.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill