Hvad er ISS?


iss_logo
ISS er et firma, der tilbyder rengøring, drift af ejendomme, catering, supportservice og vagttjenester. ISS var en forkortelse for International Service System, men det blev i 2001 skiftet til Integrated Service Solutions.

Firmaet er et af Danmarks allerstørste målt i omsætning, og det har over en halv million medarbejdere fordelt på over halvtreds lande rundt om på kloden.

Det, som de fleste nok forbinder ISS med, er rengøring, da det oftest er inden for det område, vi passerer en af firmaets servicemedarbejdere eller en af firmabilerne. Men faktisk startede det hele med vagttjenester.

Det hele begyndte i København, hvor ISS hovedkvarter stadig ligger. Da det begyndte i 1901, var det et vagtselskab, som blev kaldt Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt, og firmaet beskæftigede tyve vægtere.

Vand og sæbe

rengøringI mellemkrigsårene nåede mange lande et økonomisk nulpunkt i slutningen af  1920erne, men fra starten af 1930erne kom der efterhånden gang i økonomien igen, som gav mulighed for erhvervsudvikling. I Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt fandt man mulighed for at tjene penge ved at gøre rent for andre, og derfor blev datterselskabet Det Danske Rengørings Selskab A/S etableret i 1934.

Efter Anden Verdenskrig udnyttede firmaet de nye muligheder og begyndte at etablere sig i andre europæiske lande, hvor første nye territorium blev Sverige, og herefter gik ekspansionen slag i slag.

Da stadigt flere aktiviteter blev lagt til, og man gerne ville gøre sig godt udenlands, fandt firmaets ledelse efterhånden, at det var nødvendigt at skifte navn, så i 1968 blev koncernen døbt om til International Service System.

Idag kommer en fjerdel af omsætningen fra Danmark og det øvrige Norden, mens halvdelen kommer fra det øvrige Vesteuropa.

Et bredere perspektiv

penge2For at skaffe kapital til ISS, blev firmaet børsnoteret for første gang i 1977. Pengene blev brugt til at konsolidere sig og til stadighed erobre større markedsandele.

I firmaet tænkte ledelse i stadig større grad i strategier og helhedsløsninger, og fra slutningen af det forrige århundrede udviklede ISS koncepter til multiservice, hvorfor firmaet kunne tilbyde flere forskellige ting til samme kunde, så ISS kunne både passe på og rengøre den samme bygning.

Firmaet forsøger også hele tiden at komme ind på nye områder, så det eksempelvis også kan levere receptionister og frokost samt vaske firmauniformer.

Det nye årtusind

I de første år af det nye århundrede nåede koncernen op på en kvart million ansatte, og den årlige omsætning begyndte at blive et to-cifret millardbeløb.

Det gjorde det attraktivt for de såkaldte hedgefonde (fonde der optimerer sine investorernes indskud ved at opkøbe virksomheder med godt kapitalafkast og ved at styre firmaers kurser på aktiemarkedet) at komme ind i ISS og suge kapital til sig. Derfor gik fonde på vegne af svenske EQT Partners og amerikanske Goldman Sachs i 2005 ind og købte ISS.

coin-background-1323428369Y5JTrods den store årlige omsætning kom de økonomiske forpligtigelser (renter og afdrag på lånte penge m.m.) og lav indtjening på driften til at betyde, at ISS kom ud med negativt resultat på bundlinjen igennem flere år efter opkøbet, så det var nødvendigt at søge ny kapital via satsninger.

I 2012 kom frisk kapital ind ved, at den kanadiske pensionsfond Ontario og Legos pengetank Kirkbi A/S skød en halv million euro ind. Men det resulterede ikke umiddelbart i overskud, så ejerne var ikke tilfredse, og i marts 2014 blev ISS igen børsnoteret for at finde nye medejere i form af knap 20.000 aktionærer.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.