Hvad er demokrati?

Hvad er et demokrati?

Demokrati betyder folkestyre.  Det er politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket.

Der skelnes mellem to forskellige former for demokrati. Det ene er deliberativt demokrati, mens det andet kaldes repræsentativt demokrati.

stemmeboksDeliberation betyder grundig overvejelse og diskussion. Deliberativt demokrati bygger på en stor grad af indflydelse for den enkelte borger og vedkommendes deltagelse i den politiske beslutningsproces.Gennem en debat mellem borgerne på en saglig baggrund skal man finde frem til den bedste og mest holdbare løsning for de tiltag.

Repræsentativ betyder karakteristisk eller fornem. Repræsentativt demokrati bygger på, at borgerne vælger nogle politikere til at repræsentere sig. Disse politikere tager så beslutninger på vegne af borgerne, som altså ikke er med direkte impliceret i den daglige styring af det samfund, de lever i, men må acceptere repræsentanternes (politikernes) løsninger af de forskellige tiltag.

Fælles regler

Demokratiets udformning styres i et samfund ved lovene samt uskrevne regler og vaner, der er gældende for det enkelte samfund. De grundlæggende spilleregler for det enkelte samfunds demokrati er som regel fastlagt i en forfatning eller en grundlov, som det er tilfældet i Danmark.

Da jordens befolkning er enorm, og deliberativt demokrati er er tidskrævende, så er den udbredte styreform i såkaldt demokratiske lande det repræsentative demokrati, så beslutningerne kan tages hurtigere, da der ikke er så mange, som skal tage stillinge til de tiltag, der skal tages stilling til.

Person eller parti

diskussionerI lande med repræsentativt demokrati er det sjældent, at borgerne vælger enkeltpersoner til at repræsentere sig i de bestemmende forsamlinger. Repræsentanterne (politikerne) er normalt medlem af et politisk parti, der har en ideologi, som den enkelte politiker i hovedtræk er enig i og indordner sig under.

Borgerne kan så vælge mellem at stemme på et politisk parti, hvis ideologi den enkelte borger generelt er enig i, eller på et bestemt medlem, som partiet har opstillet til valg og som den enkelte borger ser som en bedre repræsentant for sine synspunkter end andre inden for samme politiske parti.

Da tiltag vedkommer forskellige antal mennesker, så de styrende og lovgivende forsamlinger i de repræsentative demokratier delt ud på forskellige størrelser områder, alt efter om politikerne skal tage stilling til tiltag i et nærområde, i en større region af et land eller i hele landet. I Danmark gælder dette, idet landet har Folketinget til den overordnede styring, regionsrådene til styring af de enkelte regioner samt kommunalbestyrelserne til styring af nærområderne.

Demokratiske valg

hvad-er-et-demokratiDe enkelte områder (lande) med repræsentativt demokratiske har forskellige måder at vælge de politikere, som skal varetage styringen på vegne af alle borgerne. I nogle lande bliver politikerne valgt til den lovgivende forsamling ved simpel flertal i enkeltmandskredse, mens i andre lande er der flere repræsentanter, som skal vælges i den enkelte valgkreds. Det sidste skulle give en større sikkerhed for, at mindretal også bliver repræsenteret i den lovgivende forsamling (også kaldet et parlament).

Den lovgivende forsamling er enten et et-kammer system som det danske Folketinget eller et to-kammer system som eksempelvis i England, som har et Overhus og et Underhus, hvilket giver en længere behandlingstid, da tiltagene skal behandles i to forsamlinger, men så skulle det hele være mere gennemtænkt, da flere har været med i processen. To-kammer systemet eksisterer typisk i større lande.

Teknologien kan bruges aktivt

cable-rj45Internettet har gjort kommunikation mellem mennesker betydeligt hurtigere end før, så hvis det ellers teknisk set kan sikres, at den enkelte brugers indlæg og adgang til valg ikke kan manipuleres, så kunne det bruges som argument for at droppe repræsentativt demokrati til fordel deliberativt demokrati med en eller anden platform på linje med de allerede kendte, sociale medier, hvor alle kan deltage i diskussionerne og foretage valg online.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.