Hvad er et resume

Et resume er en kort fortælling af det læste og må maksimalt være 5-10 linjer. Hvis du skriver for meget, er det et referat.

love-of-booksDet er vigtigt med et resume, at man fortæller det vigtigste der sker. Det er vigtigt at man ikke springer i sit resume, det skal helst skrives i rækkefølge efter det læste. Når man skal skrive et resume, skal man vælge et fokus fra det læste og fremhæve det.

Der er nogle grundspørgsmål som man skal besvare i sit resume; Hvem? (hovedpersonerne) Hvad? (Det vigtigste der sker og synspunkter) Hvor? Hvornår? Hvorfor? Hvilke konsekvenser?

Det populæreste kendetegn for et resume er at det er en meget lille tekst der beskriver handlingen af det læste. For det meste bruger man et resume hvis man skal diskutere det læste eller hvis man skal huske hvad det læste handler om.

Et resume og et referat kan være svært at se forskellen på men, et resume er en kort tekst der beskriver det mest vigtigste og ikke er fyldt med så mange informationer. Hvor imod at et referat er en meget lang tekst ca. en halv side, hvor der er fyldt med alle informationer (Datoer, navne, tal o.v.s).

essayDer findes to forskellige resumer; Beskrivende resume (kort) og informativt resume(Langt). Et beskrivende resume er det korteste resume nemlig på 5-10 linjer, og det indenholder de vigtigste højdepunkter og meget kort hvad teksten handler om. Et informativt resume er lidt længere nemlig på 15-20 linjer. Det indeholder alle informationer som er i teksten. Læseren skal selv vurdere om han/hun behøver og læse hele teksten.

Når man skal lave et godt resume af det læste skal man beslutte sig for om man ville lave et langt eller et kort resume.

Når man er igang med at læse skal man holde øje med de vigtige ting så om; målguppe, afgrænsning, resultater, konklusioner, og evt. anbefalinger. Når man har læst teksten, skal man lave en kladde og det er vigtigt man aldrig bruger de samme ord som der er i det læste.

Når man har lavet kladden skal den rettes til og set igennem. Det er vigtigt at man har opbygget kladden korrekt – dvs. det passer med det læste, at alle vigtige informationer er med og at der ingen fyldeord er. Til sidst skal man tjekke om sætningsbygning, tegnsætningen og ret stavningen er korrekt.

 

 

 

Hvad er et primtal

Et primtal er et helt tal, som er større end 1 og det kan ikke deles med andre positive tal end 1 og tallet selv. Et primtal kan aldrig blive et helt tal men kun ulige. 2 er også et primtal fordi 1 og 2 går op det. 1 opfattes ikke som et primtal.

Når man skal finde ud af om det er et primtal, skal man dividere alle tal undtagen 1 og tallet selv.

Primtal har en vigtig rolle i talteorien og store primtal er vigtige i kodningsteori og kryptlogi. Dem der ikke er primtal kaldes for sammensatte tal.

Matematikerne er enige om at der ikke findes et præcis tal på hvor mange primtal der findes, fordi der er utrolig mange.

Eratosthenes si var astronom og græsk matematiker. Det var ham det fandt på metoden til at finde de tal der er primtal og dem der ikke var.

Primtallene kan være langt fra hinanden i talrækken men, de kan også være utrolig tætte.

De første primtalstabellen er 2,3,5,7,11 og i den indgår mere en 10.000 primtal.

Det største primtal der findes indtil nu (2013) er 2 i 57.885.161. protens – minus 1.  Curtis Cooper var ham der fandt verdens største primtal. Curtis Coopers primtal ligger i en særlig række af primtal nemlig Mersenne-primtal. 

Mersenne-primtal har formlen 2 i potens minus 1. Der findes 47 Mersenne-primtal og med Curtis Coopers primtal er det nr. 48 i rækken.