Hvem opfandt computeren?

Hvem opfandt computeren?

ComputerComputeren er en ting, vi alle kender til. Computere bliver bedere og bedere og mindre og mindre.  Siden den fuldt ud elektroniske computer blev opfundet i 1946 og frem til nu, er der sket rigtig meget indenfor computer teknologi.

Den første fuldt ud elektroniske computer blev udviklet under krigen af den amerikanske forsker John Maukly , dog fik han hjælp af den unge elektroingeniør John Presper Eckert. Der lige så lige havde fået sit eksamensbevis.

Verdens første computer hed: Electrical Numerical Integrator And Calculator. Forkortet til ENIAC.

Computerens væsentligste opgave var at udføre beregninger til brug ved udregning af skydetabeller for hæren og flådens atelleri.

Computeren vejede 30 tons, den var 167 kvadratmeter og indholdt 17.468 radiorør, 1500 relæer, 10.00 kondesatorer, 70.000 modstande, 6000 manuelt betjente kontakter og havde mere end fem millioner loddende forbindelser.

Computerens historie

Tanken om en programstyret regnemaskine har rødder helt tilbage til det industielle gennembrud i England omkring år 1800.  I slutningen af 1920’erne dukkede de første naturvidenskabelighulkortanvendelser op. Siden fulgte en lang række andre opgaver. Disse stillede krav om maskiner men stadig med endnu større programmer.

Computerens forskellige navne

En computer hed engang en datamaskine eller en datamat. Ordet datamat stammer fra 1960’erne, men er efterhånden blevet fortrængt af ordet: Computer.

Et andet og et ældre ord er arbejdsstation. Som er en computer, der løser en eller flere specialiserede arbejdsopgaver.

På dansk betyttes betegnelsen: Edb-maskine. Der står for elektronisk databehandling.

Hvem opfandt bilen?

Hvem opfandt bilen?

BilStort set alle familie i Danmark ejer en bil, og biler er et meget normalt syn i dagligdagen.

En bil er et selvkørende motoriseret køretøj. I starten blev de kaldet automobiler, som betyder selvbevægende.

Bilen blev opfundet i slutningen af 1900-tallet.

Der er stor uenighed om, hvem der opfandt bilen, mange mener det var Karl Friedrich Benz  i 1885. Mange mener derimod, at det er Gottlieb Daimler, der er bilens opfinder.

Mercedes Benz

Karl Fridrich Benz er en af grundlæggerne for verdens største bilmærke – Mercedes Benz.  Et tysk bilmærke som ofte også bare bliver kaldet Mercedes. Bilmærket er en sammensætning af de to mærker Daimler-Motoren-Gesellschaf og Benz & Cie.

Historie

I 1867 blev en lodretstående gasmotor fremstillet af de to tyskere Nikolaus Otto og Eugen Langen.

I 1884 blev den første encylindrede benzinmontor med firetakts cyklus  konstrueret af den tyske maskiningenør Gottlieb Daimler. I modsætning til de tidligere motorer var denne motor megt let og havde et højere omløbstal. Tidligere var tallet 150-180 0/min, og nu var tallet hele 500-800 0/min.

I 1897 lykkedes det Diesel at fremstille den første brugbare 13 kW-motor. Der var vandkølet,ensylinderet og med en virkingsgrad , der var en del bedere end en dampmaskines.

Hvem opfandt fjernsynet?

Hvem opfandt fjernsynet?

fjernsynFjernsyn eller TV står for television. Et fjernsyn er et apparat, der kan modtage og vise bevægelige billeder.

Ordet television er en sammensætning at det græske ord Tele (som betyder ‘fjern’) og det latinske ord Vision (som betyder ‘syn’).

Der er dyb uenighed om, hvem der var fjernsynets opfinder. Nogle mener det, var den engelske opfinder John Logie Baird, og andre mener, det var den amerikanske opfinder Charles Francis Jenkins.

I 1922 sendte Charles Jenkins de første stillbilleder af sted via radio bølger. Men takket være John Logie kunne man i 1925 se levende billeder af et menneske i fjernsynet.

Fjernsynets historie

Nogle af de første fjernsyn var hjemmelavet og kunne kun vise tyske og engelske programmer. Der gik et par år, inden de dansk producerede programmer blev vist i TV.

Lykken med fjernsynet varede ikke længe, da 2. verdenskrig brød ud ikke lang tid efter, og udviklerne var tvunget til at stoppe med at lave fjernesyn. Man skulle faktisk helt hen til 1947, før der igen skete noget med fjernsynets udvikling.

Den 2. oktober 1952 er den helt officielle fjernsynsstart. Der blev dog kun vist programmer en time om dagen, tre gange om ugen og kun til Ca. 200 modtagere. Folk der boede i Sønderjylland, på Fyn eller Lolland Falster kunne se de tyske programmer.

Hvem opfandt telefonen?

Hvem opfandt telefonen?

TelefonEn telefon er noget, som vi alle ejer eller har i huset. Telefonen er siden, den blev opfundet i 1876 kun blevet mere populær. Mennesker i dag kan slet ikke undvære en telefon.

Alexander Graham Bell regnes for at være telefonens opfinder.

Andre regner dog opfinderen Philipp Reis som telefonens opfinder, men hans opfindelse menes at være en forløber til bells udgave.

Til den Amerikanske kongres 15. juni 2002 anerkendte man, at den officielle opfinder var Antonio Meucci.

Hvilke telefoner var de første?

De første telefoner var de såkaldte Magnetotelefoner eller M-telefoner. Kendetegnet ved denne slags telefon var, at det havde sit eget batteri indbygget, og derved fulgte navnet ”lokal-telofoner”.

Telefonen betjeningsdele var en mikrofon, et hørestykke og et håndsving til en lille generator. Senere blev mikrofon og telefon sat sammen til mikrotelefon.

Hvad er D og F-telefoner

D/F-telefoner har i modsætning til M-telefoner intet batteri, men fik strøm fra centralen via en telefonledning. Teknisk set var D og F telefoner ens, forskellen afhang af centraltypen, og for brugeren var det kun betjeningen, der var forskelligt ved de to.

Den tydeligste forskel på M-telesoner og D/F-telefoner var indførslen af nummerskiven. Som brugeren brugte til at dreje nummeret, på den de ønskede at ringe til. En anden større synlig ændrig var, at genaratorhåndsvinget var forsvundet.

Hvorfor holder vi Sankt Hans?

Hvorfor holder vi Sankt Hans?

BålHans er i denne sammenhæng en forkortelse af Johannes, så Sankt Hans er faktisk Johannes døberen. Johannes har fået udråbt d. 24 juni til sin fødselsdag.  Tidligere var bålet en hyldest til Johannes. Det var først omkring år 1900, at bålet fik en heks på toppe.

Jesus og Johannes var fætre, fordi Johannes var søn af Marias søster. Og det var Johannes, Jesus kom til, da han ville døbes, og det var der, han fik navnet Johannes Døberen. Han døber Jesus, og i det øjeblik går det op for Jesus, hvad han skal gøre, og hvem han er.

Så Johannes Døberen er på mange måder vigtig, og derfor blev hans og Jesus’ fødselsdage lagt på hver deres ydersolhvervspunkter i den rituelle kalender. Jesus har fødselsdag den 25. december, mens Johannes har fødselsdag 24.jui, et halvt solår tidligere. Johannes døberen er Sankt Hans.

Bålet er et symbol, på at nu er det lyst, samtidig med man prøver at holde det onde væk. Det med heksene kom først senere. Bålet har ikke noget med kristendommen at gøre, det er en nordeuropæisk skik, som formentlig bare er smeltet sammen med en kristen helligdag.

Hvem var James Cook?

Hvem var James Cook?

SkibJames Cook var en engelsk søofficer og opdagelsesrejsende. Cook blev født den 27. oktober 1728 i Yorkshire. James Cook stod i spidsen for tre af oplysningstiden vigtigste videnskabelige sørejser.

James Cook var den første europæer, der opdagede Hawaii, Australien og New Zealand. Som følge af Cooks forståelse for kostsammensætnings betydning, døde ingen af Cook besætningsmedlemmer af skørbug.

James Cook var ud af en søskendeflok på 8, han var den anden ældste. Cook brugte en del tid på studier af algebra, geometri, navigation og astronomi.

Efter en begrænset skolegang fik Cook job på et kulskib og gik i 1755 ind i den britiske flåde. Efter han deltog i krigen mod frankrig (kaldet syvårskrigen), foretog Cook en del opmålinger. Så i 1766 valgte han en ekspeditionsleder og tog så på sin første ekspedition i år 1768, som varede indtil 1771. Hans anden ekspedition varede fra 1772-1775. Og hans tredje og sidste ekspedition varede fra 1776-1779.

Den 14. februar 1779 blev James Cook sammen med 4 af sine søfolk dræbt i et sammenstød med de indfødte på Hawaii.

Cook fik indraget Stillehavet i det europæiske verdensbillede, og hans indsats inden for kartografi, navigation og livet til søs, fx indførelse af ernæringsrigtig skibs kost, blev epokegørende.

En lang række geografiske lokaliteter bærer James Cooks navn. Som fx. New Zealands højeste bjerg Mount Cook. James Cook er en af de største opdagelsesrejsende, der nogensinde har levet.

Hvad hedder Danmarks nordligste by?

Hvad hedder Danmarks nordligste by?

HavDanmarks nordligste by er: Skagen. Skagen ligger i Nordjylland og hører under Frederikshavn kommune. Byen har i år 2012 8.347 indbyggere. Skagen er meget populær blandt turister, der er mange, der gerne vil opleve grenen, og den smukke natur der er i byen og området.

Byen er også særligt kendt for sine skagensmalere, P.S Krøyer, Anna og Michael Ancher – der fandt områdets naturlige lys så specielt og spændende, at de flyttede til Skagen og skabte en række mesterværker indenfor malerkunst.

En person fra Skagen hedder en skagbo, det bliver dog også stavet “skawbo” på grund af dialekten i området.

I Skagen ligger Danmarks næsthøjeste fyrtårn Skagen Fyr (det grå fyr). Oppe i fyrtårnet er der en meget god udsigt ud over hele området. Farven på husene er meget speciel,  den er skagengul, og karakteristisk er de hvide kanter på tagstenene.

Skagen ligger 2 kilometer væk fra grenen.Grenen er spidsen af Skagens Odde. Grenen dannes af sand, der af havet transporteres nordpå langs Jyllands vestkyst. Odden vokser  om året ca. 10 meter i gennemsnit.

Mange turister strømmer hvert år til Odden og grenen, mange af dem bliver fragtet derud med Sandormen, som er en traktor med passagervogn. Men det er ikke kun turister, der strømmer til Grenen, også rovfugle flokkes der til i træktiden om foråret.  Stedet er Nordeuropas bedste observationsted hvis du vil se rovfugle.

Hvorfor holder vi Pinse?

Hvorfor holder vi pinse?

JesusPinse er efter jul og Påske kirkens tredje store højtid. Her fejre man, at helligånden kom til disciplene som ildtunger. Så disciplene kunne tale alle sprog, så de kunne tage ud i verden og fortælle om Guds søn Jesus til alle folkeslag.

Pinse er altid 50 dage efter Påske. Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende. Pinsen bliver kaldt kirkens fødselsdag, og det er fordi, det var der, den kristne kirke begyndte. Fortællingen om helligånden og disciplene betyder, at gud igen var til stede i verden. Ligsom han før var til stede i sin søn, Jesus, er han nu til stede gennem sin ånd. Da Jesus var på jorden, opstod der et bestemt fællesskab omkring ham. Jesus døde og opstod, og det samme gjorde fællesskabet. Nu skulle det spredes til resten af verden.

Jødiske pinsefest

Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der viser den jødiske pinses slutning og minder om den pagt Moses indgik på Sinai bjerget, hvor han fik de 10 bud. Den jødiske pinse er dog også en høstfest, det blev fejret med valfart i Jerusalem. Kirken har overtaget festen og givet den sit eget indhold: At fejre at helligånden gav disciplene ildtunger.

Hvad er Facebook?

Hvad er Facebook?

ComputerFacebook er et socialt netværk, der siden det startede i 2004 bare er blevet større og større og har den dag i dag over 800 millioner aktive brugere.

Facebook er en meget populær hjemmeside, for mennesker i næsten alle aldre hele verden over. Der er dog en aldersgrænse for hvor ung, du må være og det er 13. På facebook kan man chatte, like og kommentere statusser og billeder,  ligge billeder ud, følge med i hvad dit idol laver, spille spil og meget mere.

Facebook hjælper også med til at holde kontakten med venner og familie. Man får en personlig side, hvor man kan skrive oplysninger om en selv som fx favoritbøger, fødselsdag, religion og mange flere ting.

Alle de ting man laver på facebook, er som sådan anonymt, altså hvis du går ind på en persons side, bliver de ikke gjort opmærksom på, at du har været inde på deres side. Eller hvis du har fortrudt, at du er blevet venner med en person, kan man altid fjerne personen, uden han/hun bliver gjort opmærksom på det.

Facebook’s histore

Facebook blev starte af Mark Zuckerberg sammen med hans værelseskamerater og medstuderende Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz og Chris Hughes i år 2004.

Til at starte med var Facebook beregnet til og kun for Harvard studerende, men det blev senere udvidet til andre Colleges i Boston og omegn. Og derefter kom flere skoler og universiteter med, og for til sidst at være det verdensomspændende sociale netværk som vi kender i dag.

Hvem var Charles Darwin?

Hvem var Charles Darwin?

AbeCharles Darwin var en meget kendt britisk naturforsker. Han er nok, en af de personer der har haft størst betydning for, hvordan den moderne biologi har udviklet sig.

Darwin mente, nemlig at mennesket ikke var skabt i guds billede, men at det er resultat i hvordan, dyrearterne har udviklet sig gennem tiden.

Charles Darwins liv

Charles Robert Darwin blev født i den engelsk by Shrewbury i 1809. Darwin havde en god barndom, selvom han i en alder af kun 8 år mistede sin moder.

Som 16-årig blev han sendt til Edinburgh, hvor han skulle læse til læge ligesom sin far. Men da faget ikke interesserede ham, gav han op efter to år.

Derefter læste han til præst og gennemførte uden nogen stor overbevisning præstestudiet. Faget kedede ham, så derfor begyndte han at studere botanik, zoologi og geologi. Dawin viste sig at være særdeles dygtig til disse fag, specielt geologi.

I 1831 blev Darwin ansat som ulønnet naturhistoriker  på et skib, der skulle sejle jorden rundt og foretage opmålinger. Efter 5 år vendte Darwin tilbage til fastlandet, hvor han fortsatte med at studere dyr og planter.

I 1839 giftede Darwin sig med sin velhavende kusine Emma, sammen fik de 10 børn, hvor 2 af dem døde som små og mens Anne, darwins yndling, døde som 10-årig.

Den 24 November 1859 udkom “The Origin of Species by Means of Natural Selection”(populært kaldet på dansk: Arternes oprindelse) og vakte hurtigt enorm opsigt. Førsteoplaget blev udsolgt samme dag, som det udkom, og bogen kom i seks udgaver, den seneste i 1872.

I 1882 døde Charles Darwin og blev begravet ved Westminster Abby i London.