Hvad er vulkaner?

Hvad er vulkaner?

vulcanoEn vulkan er en åbning i jordskorpen, hvor smeltede bjergarter (magma) og gasser fra klodens indre slipper ud. Der findes omkring 2.500 vulkaner, der kan regnes for aktive. Af disse er 50 til 60 vulkaner i gennemsnit i udbrud inden for samme år.

Der findes forskellige vulkantyper. De mest kendte typer er stratovulkanen (keglevulkanen), skjoldvulkanen og cindervulkanen.

Stratovulkaner er typiske i zoner, hvor to kontinentalplader støder sammen. Stratovulkanen er opbygget af mange lag af lava. Den har mere stejle skråninger og en mere tyktflydende lava end eksempelvis skjoldvulkanen. Stratovulkaner har et meget voldsomt udslip af gas, røg og aske.

Skjoldvulkanen er formet som et skjold med slanke skråninger. Den er forholdsvis flad, fordi lavaen er tyndtflydende. Den er bygget op af letflydende basaltisk magma med et lille indhold af gasser, som løber ud fra en enkelt, central pibe.

Cindervulkanen er bygget op af vulkanske sten (cinders), der er dannet af en gasrig magma. Når trykket falder, undslipper gassen, og magmaen eksploderer.

Del af Jordens opbygning

jordenVulkaner er blandt de første geologiske dannelser på Jorden. De kan på meget kort tid opbygge store geologiske dannelser og har været medvirkende til oceanernes og atmosfærens tilblivelse.

Vulkaner dannes normalt nær ved grænserne af tektoniske plader. Vulkaner forekommer dog også inde på de tektoniske plader. Dette kaldes et hotspot. Her stiger magma op gennem pladen og danner en vulkan. Når en tektoniske plade flytter sig, vil der blive ved med at danne sig nye vulkaner på samme hotspot.

Et vulkanudbrud starter, når magma stiger fra Jorden inder og op til overfladen under en vulkanen og former et magmakammer (normalt 5 til 10 kilometer under vulkanen). Kammerets magma trykkes opad og flyder ud som lava. Hvis det ramme vand, kan det forårsage eksplosive udladninger af damp, magmagas, aske og sten.

Indeks for eksplosioner

mayon-volcano-1367979226DWMMan kan klassificere vulkaner efter den kemiske sammensætning af magma og den voldsomhed, hvormed de vulkanske udbrud finder sted. Der er sammenhæng mellem magmaernes kemiske sammensætning og vulkaners eksplosivitet, og udbrudene er standardiseret ved indførelse af en skala fra 0 til 8 i Vulkansk Eksplosiv Indeks (VEI).

Til at bedømme et udbruds eksplosive karakter måles mængden af ​​materiale, udbruddets skyhøjde, og der benyttes desuden kvalitative observationer ved hjælp af udtryk, der spænder fra “blid” til “mega-kolossal”. De største vulkaner ligger på 8 på skalaen, og en værdi på 0 gives til ikke-eksplosive udbrud.

Farlig aske og mudder

costa-rica-poas-volcano-1392606817jptSærlig farlige udbrud er pyroklastiske vulkanudbrud eller hvor en vulkansk mudderstrøm (lahar) opstår. De fleste kendte katastrofer skyldes netop pyroklastiske vulkanudbrud, som er vulkanske askelaviner med en temperatur på mellem 400 og 6.000 grader Celsius, som med en hastighed på mellem 100 og 500 kilometer i timen ruller ned ad vulkanen. Askelavinen er totalt ødelæggende, og dræber alt, hvad den møder på sin vej.

Flere vulkaner i verden anses for meget farlige på grund af risiko for mudderstrømme (lahar). En lahar kan forekomme ved, at en kratersøen tømmes, når en vulkan går i udbrud eller det kan være is og sne på en høj vulkan, der smelter under et udbrud og vil ligesom kraftige regnskyl bevirke, at den faldende aske omdannes til en vulkansk mudderstrøm. En lahar kan være meget ødelæggende, da den har konsistens som flydende cement, når den er i bevægelse, som så bliver fast, når den er stoppet.

Varsling er vigtig

warning-signSelv om vulkanudbrud har dræbt tusindvis af mennesker igennem tiden, så bor stadigt flere nær en vulkan. Derfor forsøger videnskabsmænd at forudsige udbrudene, så folk kan blive evakueret i tide.

Der er etableret observatorier på mange af de mest berømte vulkaner, og derudover er der oprettet rejsehold af vulkanologer, som kan bistå de lokale myndigheder.

Det har imidlertid ofte vist sig vanskeligt at evakuere folk frivilligt, hvorfor en forvarsling må være ret sikker for at kunne bevare sin troværdighed.