Hvad er et essay?

Hvad er et essay?

essayEt essay er en kort tekst, der ikke er skrevet i lyrisk form (altså ikke er et digt med rytme og rim) og kan læses i ét stræk. Det giver udtryk for skribentens personlige forhold til et emne, der kan være et hvilket som helst.

Ordet essay er en afledning af det franske ord essai, der betyder forsøge eller afprøve. Det, skribenten forsøger at udtrykke ved hjælp af et essay, er –  i sproglig form – at reflektere sig frem til en erkendelse omkring det valgte emne.

Udforsker verden

Genren stammer fra den sene, europæiske renæssance (1500-tallet). Renæssance betyder genfødsel, og perioden var kendetegnet ved, at det enkelte individ skulle forsøge på at forstå og udforske verden, og de skriftlige udtryk for disse tanker fødte essayet.

Den franske humanist Michel de Montaigne regnes som genrens ophavsmand. I 1580 udgav han det første bind af hans essays. De næste to bind udkom i henholdsvis 1588 og 1595. Det er en samling af korte tekster, som alle er skrevet med ham selv som undersøgelsens objekt.

Egne oplevelser

love-of-booksEt essay indeholder egne oplevelser, erindringer og overvejelser. Det er forfatterens overvejelser og tanker, der er vigtige. Vedkommende behøver ikke være ekspert på emnet. Det væsentlige er, at skribenten forholder sig til emnet på en søgende og spørgende måde og at teksten er skrevet i et levende sprog, gerne med brug af billedsprog.

Et essay skal være en indbydelse til læseren om at deltage i en udforskning af emnet. Essayet er en kunstnerisk blanding, hvor fakta kan beskrives via alle mulige, skønlitterære virkemidler. Fakta om emnet er hentet fra dagligdagens oplevelser og erfaringer, men teksten kan blandt andet være fyldt med farverige ord, poetisk overførte betydninger og sanselige beskrivelser.

Bygges på refleksion

Når en skribent vil skrive et essay, skal vedkommende først vælge et emne ud, som hun/han har et personligt forhold til og interesse i. Skribenten overvejer, hvad der er de centrale dele og pointer i emnet og hvordan disse pointer beskrives i et levende sprog.

Så går skrivefasen igang. I indledningen trækkes emnets hovedtema op, og læseren fortælles om de centrale pointer. Herefter reflektere forfatteren over de temaer, problematikker og meninger, som vedkommende har forholdt sig til.

I et essay skal forfatteren ikke slå sandheden fast, men istedet skal hun/han søge den gennem refleksion og selvstændige overvejelser. I teksten diskutere skribenten med sigselv og forsøger at begrunde sine synspunkter og at dokumentere sine iagttagelser.

Forfatter og læser er jævnbyrdige

clasped-handsGenren giver en grundstemning af fortrolighed og invitation til fælles undren. Forfatteren vil gerne dele tanker og ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. Et essay kan stille spørgsmål, men giver ikke et entydigt svar og overlader til læseren at søge videre.

Et essay er en opdagelsesfærd, hvor læseren betragtes som en jævnbyrdig og fortrolig. Essayet ønsker at fascinere og udfordre læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger og synspunkter.