Hvem opfandt hjulet?


wagon-wheel
De ældste spor af hjul, som arkæologerne har fundet frem til, er dateret til omkring 4.000 år før vor tidsregning, men de har stadig ikke fundet frem til, hvor i verden et menneske for første gang fik ideen til at fremstille hjul.

Når vi tager i betragtning, at der har været mennesker som vi kender dem i dag, på jorden i 100.000 år, så er hjulet en opfindelse, som er relativt ny. Men hvis der ikke er veje eller jævnt terræn, så er det nemmere for mennesker selv eller for deres husdyr at bære byrderne eller trække dem afsted på en slæde hen over overfladen.

Et andet aspekt er, at når vi tænker på. hvad mennesket ellers har formået at opfinde i en fjern fortid, så er et akselophæng en relativt kompliceret mekanisme at fremstille. Desuden er det ikke længe siden, at mennesker begyndte at tæmme kvæg (omkring 6.000 år før vor tidsregning) og heste (4.000 år før vor tidsregning), hvilket er en forudsætning for at trække vogne med tunge læs.

Det slovenske hjul

wagon-wheel-1363471169ZIIMange af arkæologernes første beviser på hjulets eksistens er ved fund af legetøj med hjul eller tegninger på lervarer af køretøjer. Mere håndgribeligt er fund af egentlige hjul og/eller deres aksler, som da der i 2002 blev fundet et hjul af træ nær den slovenske hovedstad Ljubljana.

En datering ved hjælp af kulstofmetoden viste, at Ljubljana-hjulet er fra cirka 3.000 år før vores tidsregning. Det var fremstillet i ask og eg, og det havde en diameter på 70 centimeter. Akslen var sat fast på hjulet, så begge har roteret under fremdrift.

På omtrent samme tid begyndte mennesker i det nordlige Indien at fremstille hjul med eger for første gang (Indien har et hjul som del af sit nationalflag), hvilket først kom til Kina og Europa tusind år senere. Dermed blev hjulene lettere og stærkere.

De første hjul blev ikke blot sat på køretøjer til transport, men mange hære havde også hestetrukne stridsvogne.

Kelterne i Europa var de første, som kort før vores tidsregning kom en metalring omkring hjulet for at gøre dem endnu mere slidstærkt.

Det moderne hjul

autoreifenDe hårde træhjul har været en hård belastning, men det var først i nyere tid, at der kom gummi på for at absorbere stødene og nedsætte larmen.

I 1839 genopfandt Charles Goodyear det vulkaniserede gummi i 1839 (Olmekerne i Mexiko havde allerede opfundet det 1.600 år før vores tidsregning, men derefter gik det i glemmebogen). Det betød, at man kunne fremstille slidstærkt gummi forholdsvis billigt.

Den første, som fremstillede et hjul med luftfyldt gummi, var den skotske opfinder John Boyd Dunlop, som i 1887 kom gummihjul på sønnens trehjulede cykel, så knægten ikke fik ondt i hovedet af at cykle. Ikke nok med, at der nu var gummi på hjulet, men da det var med en oppustelig slange, så det hjalp yderligere til at absorbere stødene.

Det var dog landsmanden Robert William Thomson, som først opfandt og fik patent på det pneumatiske (oppustelige) dæk i 1846.

Gummi har dog begrænset levetid, og derfor har næsten alle tog den dag idag stadig massive metalhjul, selv om gummi kan begrænse støjen fra togene. Men det ville fordyre vedligeholdelsen betydeligt.

Mange, kæmpe, industrielle traktorer kører idag også med gummihjul for at gøre arbejdet mere behageligt for føreren.

Hvem opfandt cola?

John Stith Pemberton hedder apotekeren, som opfandt colaen. Produktet kom til verden som et forsøg på at standse et misbrug af morfin, som colaens opfinder var kommet ind i under Den amerikanske Borgerkrig (1861-1865).

John Stith PembertonDen nitten-årige Pemberton begyndte som apoteker i Georgia i 1850, men da hans onkel var general i sydstatshæren blev han indrulleret under borgerkrigen, hvor han blev oberstløjtnant. Han blev såret af et sabelhug i brystet, og den efterfølgende brug af morfin til at lindre smerterne førte til misbrug.

Som apoteker i Atlanta søgte han en opium-fri erstatning til morfinen. Han eksperimenterede med coca i alkohol blandet med cola-nød og en lokal urt kaldet damianblad, og denne medicinske væske lancerede han som ‘Pemberton’s French Wine Coca’, der skulle hjælpe morfinafhængige og depressive ex-soldater samt hysteriske kvinder.

Lov skyld i cola

I 1886 bød afholdenhedslovgivning Pemberton at ændre sin formel for sin medicindrik, der indeholdt alkohol. Sammen med den lokale kemiker Willis Venable gik han igang med at eksperimentere, og undervejs kom de til at blande en art sukkerlage med kulsyreholdigt vand.

sodavandDenne fejlproduktion beholdt Pemberton formlen på og besluttede at sælge produktet som sodavand i stedet for som medicin. Hans bogholder fik den ide at kalde produktet ‘Coca Cola’ og fandt også på, hvilken skrift der skulle bruges på flasker og annoncer.

Kort efter Coca Cola kom på markedet var Pemberton syg og stadig morfinafhængig samt næsten fallit. Han begyndte at sælge rettighederne til hans formel til sine forretningspartnere i Atlanta. Han forsøgte at beholde en andel af ejerskabet for sønnens skyld, men junior ville hellere have penge, så i 1888 solgte Pemberton den resterende del af patentet til forretningsmanden Asa Candler.

Cola til fordøjelsen

coca-cola-vintage-posterPå apotekerne i USA i slutningen af 1800-tallet var det almindeligt at træffe en sodavands-automat, og mange prøvede at finde frem til deres egen formel på en cola.

En af de apotekere, som fiflede med sine egne ideer om en cola, var Caleb Davis Bradham i North Carolina. I 1893 opfandt han sin egen opskrift, der var en blanding af ekstrakt af cola nød, vanille og “sjældne olier”, og han solgte sodavanden som ‘Brad’s Drink’.

I august 1898 omdøbte Bradham sit produkt til ‘Pepsi Cola’. Han opkaldte sin sodavand efter en kombination af begreberne pepsin og colanød, da han mente, at hans sodavand hjælper på fordøjelsen, ligesom enzymet pepsin gør, selv om enzymet ikke blev brugt som ingrediens i Pepsi.

Fra 1903 helligede Bradham sig produktionen af sin sodavand, men på grund af fejlinvesteringer gik han konkurs tyve år senere og måtte sælge Pepsi til et holdingselskab, der solgte det videre til børsmægleren Roy C. Megargel.

Mange mærker

Coladrikke findes i dag over hele verden, og selv om markedet stadig domineres af Coca Cola og Pepsi Cola, så er der en stor underskov af lokale colamærker.

Og så i Danmark er der lokale colafabrikanter, hvor det ældste og mest kendte mærker er Jolly Cola fra 1959. I 1980erne kom Jolly helt op på 40 procent af markedsandelen i Danmark, hvilket er verdensrekord, da ingen andre lokale mærker i eget land har været så tæt på Coca Colas markedsandel.

Selv i den moderne varedeklarations tid forbliver de fleste colaopskrifter en hemmelighed, men der er nu også dukke nogle ‘open source’ colaer op, hvis ingredienser er frit tilgængelige, hvis man selv vil blande sig en coladrik derhjemme.

Hvad er et resume

Et resume er en kort fortælling af det læste og må maksimalt være 5-10 linjer. Hvis du skriver for meget, er det et referat.

love-of-booksDet er vigtigt med et resume, at man fortæller det vigtigste der sker. Det er vigtigt at man ikke springer i sit resume, det skal helst skrives i rækkefølge efter det læste. Når man skal skrive et resume, skal man vælge et fokus fra det læste og fremhæve det.

Der er nogle grundspørgsmål som man skal besvare i sit resume; Hvem? (hovedpersonerne) Hvad? (Det vigtigste der sker og synspunkter) Hvor? Hvornår? Hvorfor? Hvilke konsekvenser?

Det populæreste kendetegn for et resume er at det er en meget lille tekst der beskriver handlingen af det læste. For det meste bruger man et resume hvis man skal diskutere det læste eller hvis man skal huske hvad det læste handler om.

Et resume og et referat kan være svært at se forskellen på men, et resume er en kort tekst der beskriver det mest vigtigste og ikke er fyldt med så mange informationer. Hvor imod at et referat er en meget lang tekst ca. en halv side, hvor der er fyldt med alle informationer (Datoer, navne, tal o.v.s).

essayDer findes to forskellige resumer; Beskrivende resume (kort) og informativt resume(Langt). Et beskrivende resume er det korteste resume nemlig på 5-10 linjer, og det indenholder de vigtigste højdepunkter og meget kort hvad teksten handler om. Et informativt resume er lidt længere nemlig på 15-20 linjer. Det indeholder alle informationer som er i teksten. Læseren skal selv vurdere om han/hun behøver og læse hele teksten.

Når man skal lave et godt resume af det læste skal man beslutte sig for om man ville lave et langt eller et kort resume.

Når man er igang med at læse skal man holde øje med de vigtige ting så om; målguppe, afgrænsning, resultater, konklusioner, og evt. anbefalinger. Når man har læst teksten, skal man lave en kladde og det er vigtigt man aldrig bruger de samme ord som der er i det læste.

Når man har lavet kladden skal den rettes til og set igennem. Det er vigtigt at man har opbygget kladden korrekt – dvs. det passer med det læste, at alle vigtige informationer er med og at der ingen fyldeord er. Til sidst skal man tjekke om sætningsbygning, tegnsætningen og ret stavningen er korrekt.

 

 

 

Hvad er et primtal

Et primtal er et helt tal, som er større end 1 og det kan ikke deles med andre positive tal end 1 og tallet selv. Et primtal kan aldrig blive et helt tal men kun ulige. 2 er også et primtal fordi 1 og 2 går op det. 1 opfattes ikke som et primtal.

Når man skal finde ud af om det er et primtal, skal man dividere alle tal undtagen 1 og tallet selv.

Primtal har en vigtig rolle i talteorien og store primtal er vigtige i kodningsteori og kryptlogi. Dem der ikke er primtal kaldes for sammensatte tal.

Matematikerne er enige om at der ikke findes et præcis tal på hvor mange primtal der findes, fordi der er utrolig mange.

Eratosthenes si var astronom og græsk matematiker. Det var ham det fandt på metoden til at finde de tal der er primtal og dem der ikke var.

Primtallene kan være langt fra hinanden i talrækken men, de kan også være utrolig tætte.

De første primtalstabellen er 2,3,5,7,11 og i den indgår mere en 10.000 primtal.

Det største primtal der findes indtil nu (2013) er 2 i 57.885.161. protens – minus 1.  Curtis Cooper var ham der fandt verdens største primtal. Curtis Coopers primtal ligger i en særlig række af primtal nemlig Mersenne-primtal. 

Mersenne-primtal har formlen 2 i potens minus 1. Der findes 47 Mersenne-primtal og med Curtis Coopers primtal er det nr. 48 i rækken.

Hvem opfandt atomkraft?

Det er flere forskellige, europæiske forskere plus en pæn stor sum amerikanske dollar, som er skyld i, at atomkraft (også kaldet kernekraft) idag er en af de energikilder, der er til rådighed for at dække menneskers energiforbrug.

Antoine Henri BecquerelDet var den franske fysiker Antoine Henri Becquerel, som opdagede fænomenet radioaktivitet, der derefter blev viderebearbejdet af ægteparret Marie Skłodowska-Curie og Pierre Curie, og de tre fik i 1903 Nobel-prisen til deling for deres arbejde.

Det var den ungarske Leó Szilárd og italienske Enrico Fermi, som fandt sammen på det amerikanske universitet Columbia University i Manhattan, New York, og der udviklede de og fik patent på atomreaktoren. De ansøgte om patentet i 1944, men fik det først ti år efter på grund af hemmeligholdelse i forbindelse med Anden Verdenskrig.

Fusion eller fission

atomkraft symbolAtomkraft er udnyttelse af atomkerners reaktion til energiforsyning ved hjælp af en kernereaktor. Atomkraft udgør et alternativ til energiforsyning baseret på olie og kul. Omkring en sjettedel af verdens elektrisk energiforbrug stammer fra kernekraft.

Der er to måder, hvorpå der kan udvindes energi af en kernereaktion. Den ene er en såkaldt fusion, hvor der udvindes energi ved forening af to lette kerner til en tungere, og den anden er fission, hvor en tung kerne spaltes op.

I begge tilfælde bliver en del af kernebrændslets masse til energi i form af varme, som igen kan omdannes til elektricitet, som kan komme ud til forbrugerne vil elnettet.

Begyndte i Frankrig

SkeletAntoine Henri Becquerel i Frankrig interesserede sig meget for fosforisering. I 1896 blev han grebet af begejstring over opdagelsen af røntgenstråler og mente, at selvlysende materialer, såsom uran salte, kan udsende gennemtrængende røntgen-lignende stråling, når det belyses med kraftigt sollys. Det han fik ud af sit eksperiment var noget uventet, idet han opdagede radioaktivitet.

Han fortsatte derefter med at studere radioaktivitet ved andre materialer, og samtidigt går hans elev Marie Skłodowska-Curie og hans mand Pierre Curie ind i arbejdet, hvilket gav de tre Nobel-prisen.

I det internationale enhedssystem Système International d’Unités (SI-systemet) måles radioaktivitet i becquerel (Bq) til ære for Antoine Henri Becquerel.

Marie Skłodowska-Curies videre arbejde førte til, at hun opdagede grundstofferne polonium og radium og videreanalysere sidstnævnte. For sine opdagelser fik hun som den første i verden sin Nobel-pris nummer to i 1911.

Men det var ikke ustraffet at arbejde med kernekraft, og Marie Skłodowska-Curie døde af leukæmi i 1934.

Krig fremmede atomkraft

Leó Szilárd var jøde og måtte som så mange andre flygte for nazismen i Tyskland, hvor han ellers var uddannet. I 1930erne var både tyskerne og englænderne meget forhippede på at udforske kernekraft, og da Leó Szilárd kom i landflygtighed i England, lykkedes han i 1933 at frembringe den første nukleare kædereaktion.

manhatten projektetI 1938 flyttede han til USA, hvor han arbejdede meget sammen Enrico Fermi omkring udnyttelse af kernekraft. De kom begge med i det såkaldte Manhattan-projekt, som den amerikanske hær stod bag, hvor der dels skulle findes ud af en måde at producere ‘spaltbart materiale’ på og dels skulle fremstilles atombomber af materiale.

Der blev opført forskellige atomreaktorer rundt om i USA under Anden Verdenskrig til projektet, hvor Enrico Fermi var en af de praktiske hovedkræfter. Han overværede også den første prøvesprængning af en atombombe.

Der gik endnu en del år, før atomkraft blev udnyttet til civil brug. Her var det briterne, som kom først. I Sellafield i det nordvestlige England blev der i starten af 1950erne opført et atomkraftværk, og den første reaktor kom i brug i 1956.

Efterhånden, som faren ved radioaktivitet blev kendt, er mange mennesker blevet modstandere af brug af kernekraft, og derfor blev der aldrig opført en kommerciel atomreaktor i Danmark.

10 grunde til at benzin er bedre end diesel

diesel_bedre_end_benzinDe fleste personbiler kører på benzin, og idag er benzin meget dyrt.

Når man tjekker prisen på vej ind på benzinstationen, så kommer der let et ‘Øv’, når øjnene falder på prisen på diesel, som altid er lidt billigere per liter. Det leje ville man også gerne have benzinen ned på.

Idag er det ikke længere så meget et spørgsmål om image, når der ved køb af ny bil skal vælges mellem diesel eller benzin, for der er udviklet meget på design og motor hos dieselbiler, så den ydre forskel er lille.

Det er et spørgsmål om behov og afgifter.

Her er ti grunde til at vælge en bil med benzin:

 1. gammel bilHvis du mener, at pengene ligger bedst i borgernes lommer, eller synes, at grønne afgifter er noget pjat, så fremmer du din egen sag ved at købe benzin til din bil. Benzinen er et par øre billigere per liter i kuldioxid- og kvælstofilte-afgift end diesel.
 2. I 2015-2016 kommer dieselprisen til at stige, fordi afgiften på diesel og benzin bliver ens.
 3. Registreringsafgiften på dieselbiler er stigende. Siden 2012 er dieselbiler steget 2.000 kroner om året i registreringsafgift, da der siden 2011 ikke længere er afgiftsrabat ved påsætning af partikelfilter, da det nu er obligatorisk at påsætte.
 4. Hvis du kører mindre end 30 kilometer, når en dieselmotor ikke sin rigtige driftstemperatur. Hvis ikke motoren bliver ordentlig varm, øges risikoen for tilsodning og tilstopning af oliesi og smørekanaler. Det nedbryder turboen, og du risikerer nedbrud af hele motoren.
 5. Benzinbilerne har halet gevaldigt ind på dieselbilerne de senere år på både trækkraft med de nye turbobenzinbiler og på brændstoføkonomi.
 6. En gammel dieselbil uden partikelfilter straffes med ekstraafgift på 1.000 kroner om året, så det slipper du for, hvis din ældre bil kører på benzin.
 7. Der er flere benzinstandere end dieselstandere på benzinstationerne, så det er lettere at få fyldt tanken med den type benzin, som du gerne vil have.
 8. En benzinbil har generelt lettere ved at starte end en dieselbil, når det er en kold vinterdag.
 9. Udstødningen fra en benzinbil er ikke så fimset som fra en dieselbil.
 10. Der er mange flere benzinmodeller på markedet end dieselmodeller, så hvis du vælger benzin, så er det langt lettere at finde en bil, der passer til dit humør.

Hvem fandt på Janteloven?

morsBeboerne på Mors bliver af mange regnet som temmelig specielle mennesker, og det er ikke altid til den positive side.

Hos mange skyldes den opfattelse bogen ‘En flygtning krydser sit spor’, som forfatteren Aksel Sandemose udgav i 1933.

I bogen beskrives en by kaldet ‘Jante’, hvis virkelige forbillede er Nykøbing Mors.

Vi mennesker går og studere hinanden, og vi danner os en mening om, hvordan andre mennesker lever, og hvad de gør. Det er psykologiske studier og moralske afvejninger, som også er basen for Aksel Sandemoses forfatterskab.

Nogle mennesker kan ikke acceptere, at andre mennesker er anderledes end dem selv, og det fører til, at de intolerante mennesker (ofte i gruppe) rotter sig sammen og driller den eller de, som de ikke deler holdning og stil med.

Nogle mennesker påvirkes af at blive drillet, og det er tydeligt, at Aksel Sandemose også bar præg af trauma fra barndommens drillerier, da ikke alle forstod hans lyst til at skrive og studere sommerfugle.

Jantelovens 10 bud udspecificeret:

ked af detI ‘En flygtning krydser sit spor’ beskriver forfatteren Jantelovens ti bud, der er opbygget efter bibelsk forbillede.

De ti bud er:

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du dur til noget.
 8. Du skal ikke le af os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

I bogen tilføjer forfatteren også et slags 11. bud til Janteloven formuleret som et spørgsmål:

11. Du tror måske ikke, at jeg ved noget om dig?

En følsom dreng

Axel Nielsen blev født i Nykøbing Mors i 1899, og han blev stærkt påvirket i sin opvækst af det, som han oplevede som intolerance.

I 1916 stak han til søs i et forsøg på at få plads til at få styr på sine tanker om verden og sine medmennesker.

norgeI 1921 skiftede han navn til Aksel Sandemose, og i 1923 udkom hans første roman. Hans mor var norsk, og i 1930 flyttede han selv til Norge, hvor han skrev sine efterfølgende bøger på nynorsk.

Under Anden Verdenskrig flyttede han i eksil i Stockholm, og efter krigen bosatte han sig i norske Risør. Ti år senere mistede sin ene søn og sin kone, hvorefter han flyttede til Danmark, hvor han døde i 1965.

Den modsatte version – Anti Janteloven

De fleste vil ikke vedgå, hvis de lider af intolerance, og mange føler ubehag ved Aksel Sandemoses gransken af menneskers opførelse.

Derfor har der igennem tiden også været mange forsøg på at modgå Sandemose og give danskerne et mere positivt image.

Det har blandt andet resulteret i, at flere har skrevet en anti-Jantelov med positivt fortegn. En af versionerne er:

 1. glad drengDu skal vide, at du er noget.
 2. Du skal vide, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal vide, at du er klogere end os.
 4. Du skal vide, at du er bedre end os.
 5. Du skal vide, at du ved mere end os.
 6. Du skal vide, at du er mere end os.
 7. Du skal vide, at du dur til noget.
 8. Du skal le ad os.
 9. Du skal vide, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal vide, at du kan lære os noget.

Hvem opfandt burgeren?


hvem opfandt burgeren
Ingen og alle opfandt burgeren. Problemet er, er der blandt historikere og andre burger-kyndige nærmest er gået religionskrig i, hvordan en ‘rigtig’ burger skal være lavet og hvornår det skete første gang. Desuden har mange med kommerciel interesse udråbt sig selv til at være den person, som først fandt på den originale burger.

Det, der er rimelig enighed om, er navnets oprindelse. Burger er en kortere version af ordet hamburger, hvor forkortelsen ikke blot skyldes dovenskab ved at udtale ordet helt ud, men også forhindrer forvirring i de engelsk talende lande, hvor ‘ham’ betyder skinke, hvilket normalt ikke forbindes med burger, der typisk er fremstillet med hakket oksekød.

Ordet hamburger henviser til den tyske by Hamborg (på tysk Hamburg), hvorfra mange mennesker før i tiden gik ombord på et skib, når de ville emigrere til USA. I slutningen af ​​det 1800-tallet var ‘Hamburg bøf’ populær i New York. Det var hakket oksekød formet i hånden, let saltet, ofte røget og som regel serveres rå med løg og brødkrummer, altså meget lig den danske tatarbøf. Kødet var altså ikke som idag stegt og lagt mellem brød.

Rom og cola

oksekoed burgerEt af stridsspørgsmålene om, hvornår en burger er en burger, er, hvorvidt kødet skal være lagt ind mellem to stykker brød eller ikke. Men tager vi burger i en bred definition, så var burger allerede et tilbud i det gamle Rom, hvor mange ikke havde eget køkken og derfor måtte spise ude. Kødet dengang var hakket og blandet op med pinjekerner. Da arkæologerne gravede den antikke by Pompeje ud, fandt de også spor efter burgere.

I 1200-tallet introducerede mongolerne hakkebøf af hestekød, og siden dukkede hakkebøffer op i flere former og tilberedelsesmetoder (frikadeller, karbonade m.fl.) op gennem tiden i Europa og Centralasien.

Hvorfor er amerikanere fede fastfoodBrødet blev først generelt en del af måltidet, da briterne gjorde sandwich populært i 1700-tallet, fordi den kunne spises nemt uden at få fingrene svinet til. Klap-sammen princippet kom til USA i 1840, da Eliza Leslie udgav en populær kogebog, der indeholdt sandwich, og lagde den første grundsten til den amerikanske burger og cola kultur, som blev populær efter Anden Verdenskrig.

Fast food fødes

Flere er nævnt som ophavsmand til den moderne, amerikanske burger, der blev mere og mere en del af “the American way of life” op gennem 1900-tallet. I 1895 solgte Charlie Nagreen kødboller mellem to stykker brød på et dyrskue, og det samme gjorde Frank og Charles Menches andetsteds.

En dansker er også nævnt blandt ophavsmændene, nemlig Louis Lassen, som på sin restaurant i Connecticut i USA en dag i år 1900 løb tør for skært kød og derfor kom i tanke om at lave en hakkebøf og servere den mellem to stykker ristet brød.

Den moderne burgerkultur blev skudt igang af kæden White Castle, der startede den første burgerrestaurant i Kansas i 1921. En lignende burgerkæde blev startet af brødrene Richard and Maurice McDonald i 1940, som introducerede fastfood princippet, der senere er kopieret kloden rundt.

Big burger biggest

chicken-burgerI Amerika er alt stort. I Michigan har restaurant solgt en 84 kilo burger kaldt “Absolut Latterligt Burger” for 499 dollar.

I 2012 frembragte de i Minnesota en bacon cheeseburger på 914 kg.

I Las Vegas, Nevada, på Heart Attack Grill sælger de en Quadruple Bypass Burger, der vejer et kilo. Personer, som vejer over 160 kilo, kan spise gratis på restauranten.

Også i Las Vegas kan brugerne af et af byens eksklusive spillekasinoer gå ind på stedets restaurant og købe sig en burger med bøf af Kobe kød og Maine hummer, der er garneret med karameliserede løg, brie ost og tørret prosciutto skinke. Denne burger koster 777 dollars.

Hvem opfandt dieselmotoren?

Dieselmotoren er opkaldt efter sin opfinder Rudolf Christian Karl Diesel, som udviklede motoren i slutningen af 1800-tallet.

Damp maskinerDen industrielle revolution, der havde været igang siden slutningen af 1700-tallet, var baseret på brug af dampmaskiner, der havde en ringe udnyttelse af den producerede energi, da op til 90 procent af den producerede energi spildes. Derfor var der fra industriens side ønske om mere effektive motorer.

Rudolf Diesel blev født i Frankrig, men efter en tur omkring England endte han i Tyskland, hvor hans forældre kom fra og hvor han bosatte sig og udviklede sig som ingeniør. Efter først at have arbejdet med køleskabe kastede han sig over at udvikle motorer.

Første motor eksploderede

Den unge ingeniør blev inspireret af, at Karl Benz i 1886 fik patenteret verdens første bil med forbrændingsmotor. Diesel arbejdede videre på ideen om at bruge damp som energikilde, og han byggede en motor, der blev drevet af ammoniumdampe, men motoren eksploderede, hvilket nær havde kostet ham livet.

eksposionDiesels force var hans forståelse af termodynamik samt de ​​teoretiske og praktiske begrænsninger på brændstofeffektivitet. Han arbejde en årgang med en motor bygget på Carnots princip, der siger, at varme kun kan udføre arbejde (skabe energi) ved at synke fra en højere til en lavere temperatur, ligesom kun faldende vand kan drive en maskine. Men snart udviklede Diesel sine egne ideer.

Han arbejdede tæt sammen med firmaet MAN i Augsburg, og i 1893 var han færdig med sin første motor, som han patenterede. Diesel tilbragte to år mere at lave forbedringer, og i 1896 stod han klar med en motor, der havde en virkningsgrad på 75 procent, hvilket var langt over dampmaskinens kun ti procent.

Efter et par år mere var Diesel blevet millionær, da hans motor fandt brug på en inden for en lang række områder. Men han var ikke noget finansielt geni og samtidigt mentalt ustabil, og i 1913 blev han fundet druknet efter at være forsvundet fra en færge mellem Belgien og England.

Både og biler

gammel bilI de første ti år af 1900-tallet blev stadig brugt mere til udvikling af end til praktisk brug af dieselmotoren, men derefter blev brugen vidt udbredt.

Brændstoffet blev også udviklet. Rudolf Diesel startede selv med kulstøv som brændstof og eksperimenterede senere med olie, blandt andre vegetabilske olier, og da han præsenterede sin motor på verdensudstillingen i Paris i år 1900, kørte den på jordnøddeolie.  Men snart efter blev brændstoffet til dieselmotorer næsten udelukkende fremstille ved destillation af råolie.

I 1912 byggede B&W i København ‘Selandia’, der var verdens første oceangående skib med dieselmotor. Og med udbruddet af Første Verdenskrig (1914-1918) kom der dieselmotorer i de tyske ubåde. I 1922 frembragte Karl Benz den første dieseltraktor til landbruget, og året efter kunne han sammen med MAN præsentere den første lastbil med dieselmotor. I 1936 kom firmaet Mercedes Benz med den første personbil, der kørte på diesel.

Ud og se med DSB

diesel lokomotivFor almindelige danskere har den mest normale måde at får glæde af dieselmotoren været en tur med toget. Verdens første diesellokomotiv blev sat i arbejde på en toglinje i Schweitz i 1912.

I Danmark blev det første dieselelektriske lokomotiv til DSB bygget i 1927. I begyndelsen af 1930erne byggede Frichs i Århus lokomotiver, heriblandt to til DSB og en række mindre lokomotiver til de danske privatbaner.

I 1954 begyndte DSB at indføre deres legendariske MY-lokomotiver, som for mange tog-entusiaster er diesellokomotivet over alle andre. Siden 2007 har DSB kørt med det italienske diesellokomotiv IC4, som benytter en støjende 20-liters V8-dieselmotor fra IVECO med en ydelse på 2.240 kW.

 

 

Hvad er ISS?


iss_logo
ISS er et firma, der tilbyder rengøring, drift af ejendomme, catering, supportservice og vagttjenester. ISS var en forkortelse for International Service System, men det blev i 2001 skiftet til Integrated Service Solutions.

Firmaet er et af Danmarks allerstørste målt i omsætning, og det har over en halv million medarbejdere fordelt på over halvtreds lande rundt om på kloden.

Det, som de fleste nok forbinder ISS med, er rengøring, da det oftest er inden for det område, vi passerer en af firmaets servicemedarbejdere eller en af firmabilerne. Men faktisk startede det hele med vagttjenester.

Det hele begyndte i København, hvor ISS hovedkvarter stadig ligger. Da det begyndte i 1901, var det et vagtselskab, som blev kaldt Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt, og firmaet beskæftigede tyve vægtere.

Vand og sæbe

rengøringI mellemkrigsårene nåede mange lande et økonomisk nulpunkt i slutningen af  1920erne, men fra starten af 1930erne kom der efterhånden gang i økonomien igen, som gav mulighed for erhvervsudvikling. I Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt fandt man mulighed for at tjene penge ved at gøre rent for andre, og derfor blev datterselskabet Det Danske Rengørings Selskab A/S etableret i 1934.

Efter Anden Verdenskrig udnyttede firmaet de nye muligheder og begyndte at etablere sig i andre europæiske lande, hvor første nye territorium blev Sverige, og herefter gik ekspansionen slag i slag.

Da stadigt flere aktiviteter blev lagt til, og man gerne ville gøre sig godt udenlands, fandt firmaets ledelse efterhånden, at det var nødvendigt at skifte navn, så i 1968 blev koncernen døbt om til International Service System.

Idag kommer en fjerdel af omsætningen fra Danmark og det øvrige Norden, mens halvdelen kommer fra det øvrige Vesteuropa.

Et bredere perspektiv

penge2For at skaffe kapital til ISS, blev firmaet børsnoteret for første gang i 1977. Pengene blev brugt til at konsolidere sig og til stadighed erobre større markedsandele.

I firmaet tænkte ledelse i stadig større grad i strategier og helhedsløsninger, og fra slutningen af det forrige århundrede udviklede ISS koncepter til multiservice, hvorfor firmaet kunne tilbyde flere forskellige ting til samme kunde, så ISS kunne både passe på og rengøre den samme bygning.

Firmaet forsøger også hele tiden at komme ind på nye områder, så det eksempelvis også kan levere receptionister og frokost samt vaske firmauniformer.

Det nye årtusind

I de første år af det nye århundrede nåede koncernen op på en kvart million ansatte, og den årlige omsætning begyndte at blive et to-cifret millardbeløb.

Det gjorde det attraktivt for de såkaldte hedgefonde (fonde der optimerer sine investorernes indskud ved at opkøbe virksomheder med godt kapitalafkast og ved at styre firmaers kurser på aktiemarkedet) at komme ind i ISS og suge kapital til sig. Derfor gik fonde på vegne af svenske EQT Partners og amerikanske Goldman Sachs i 2005 ind og købte ISS.

coin-background-1323428369Y5JTrods den store årlige omsætning kom de økonomiske forpligtigelser (renter og afdrag på lånte penge m.m.) og lav indtjening på driften til at betyde, at ISS kom ud med negativt resultat på bundlinjen igennem flere år efter opkøbet, så det var nødvendigt at søge ny kapital via satsninger.

I 2012 kom frisk kapital ind ved, at den kanadiske pensionsfond Ontario og Legos pengetank Kirkbi A/S skød en halv million euro ind. Men det resulterede ikke umiddelbart i overskud, så ejerne var ikke tilfredse, og i marts 2014 blev ISS igen børsnoteret for at finde nye medejere i form af knap 20.000 aktionærer.